Överviktscentrum är en del av Akademiskt specialistcentrum

Nyhet

Sedan den 1 januari är Överviktscentrum, som tidigare varit en del av Karolinska Universitetssjukhuset, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Förändringen är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är att specialiserad behandling och forskning ska bli tillgänglig för fler patienter. Det innebär bland annat att viss vård, som kan utföras av andra vårdgivare, kommer att flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset.

Överviktscentrum behåller sitt nuvarande namn och adress, men kommer att få ett nytt telefonnummer från 10 januari.

Läs mer på slso.sll.se/overvikt