Josefin skrev roman om sjuksköterskeyrket

Nyhet

Vilken bild har vi av sjuksköterskeyrket idag, och förstår omgivning verkligen vad det innebär att arbeta som sjuksköterska? Josefin Wiking ville ge en verklighetstrogen skildring av sjuksköterskans vardag. Det resulterade i romanen ”På egna ben”.

- Romanen är inspirerad både av vad jag själv har varit med om men också vad jag har hört andra berätta om. Sedan är det omarbetat såklart. Den är jordnära och verklighetstrogen och skildrar komplexiteten man ställs inför när man är ny i yrket och ofta väldigt ung, säger Josefin Wiking.

I romanens centrum står nyutexaminerade sjuksköterskan Sofia som precis fått sitt första jobb på en akutvårdsavdelning. Läsaren får följa då hon för första gången ska stå på egna ben i en ny bransch och förväntas kunna hantera alla olika delar av yrket, från svårt sjuka och ibland döende patienter till närstående i chock och samarbeten med kollegor.

– Det jag beskriver i boken är inget mardrömsscenario men heller ingen dans på rosor. Jag försöker ge en bild av en ganska vanlig avdelning inom akutsjukvården. Sofias första dag som beskrivs är inte en underbar dag. Sedan växlar känslan av att må bra och trivas med känslan av att hon inte kommer att klara av jobbet.

Viktigt att växa in i rollen

Josefin Wiking har själv arbetat som sjuksköterska i tio år, både i Sverige och utomlands och trivs bra i yrket. Ett av syftena med att skriva boken var att ge en verklighetstrogen bild av sjuksköterskans vardag, men även betona vilken stor betydelse det har för en nyexaminerad att få en god inskolning och stöttning från kollegor, samt att få växa in snarare än att slängas in i yrket.

– Om ens första arbetsplats blir en avdelning med hög arbetsbelastning, med dålig stämning, taskiga hierarkier och dåligt ledarskap och utan erfarna kollegor då är nog risken stor att man som nyutexaminerad blir skrämd av yrket.

Josefin började sin egen yrkesbana inom palliativ vård vilket hon beskriver som en mjukstart i jämförelse med att börja inom akutsjukvården. En tydlig sjuksköterskeroll skapade en god grundtrygghet i arbetet.

– Men när jag har sett nya sjuksköterskor komma till akutverksamheten har jag funderat över vad som skulle ha hänt med mig om det också varit mitt första jobb. Hade jag blivit så förtjust i yrket då som jag är nu, eller hade jag blivit skrämd och backat?

Goda samarbeten bidrar till trivsel

I dag arbetar hon på Karolinskas strokeenhet och en anledning till att hon trivs så bra är de fina samarbetena mellan olika yrkesgrupper, samt att det alltid har funnits erfarna kollegor som hon har kunnat fråga om råd.

– Erfarna kollegor har jättestor betydelse. Har man inte det skapas en otrygghet, och då kommer stressen och man mår dåligt psykiskt och känner kanske att man inte vill göra det här.

I romanen kämpar sjuksköterskan Sofia med att hantera patienternas behov, de närståendes önskemål, ibland ansträngda relationer till andra yrkesgrupper och de inte alltid så samarbetsvilliga nära kollegorna. Josefin berättar att flera som har läst boken känner igen sig i situationerna som beskrivs.

– En sjuksköterska jag träffade, som också hade börjat sin yrkesbana på en akutvårdsavdelning, berättade att hon grät hela första veckan. Hon grät på toaletten och hon grät när hon kom hem, för att hon var så stressad och kände sig så ensam i alla krav. Just att det finns så många förväntningar på sjuksköterskan är något jag försöker skildra med boken. Vad är mitt ansvar som sjuksköterska, vad måste jag säga nej till och vad får jag säga nej till?

Stor okunskap om sjuksköterskeyrket

Josefin började skriva på boken under sin första mammaledighet. En av anledningar var upptäckten att både vänner och familjemedlemmar ofta hade dålig koll på vad sjuksköterskeyrket verkligen innebar.

– Som sjuksköterska får man ju inte berätta så mycket om sitt jobb, men jag upplever att många har otroligt dålig koll på vad jobbet innebär. Min man hade exempelvis svårt att förstå varför jag var så trött när jag kom hem. Så jag ville försöka beskriva yrket, vad man tänker, känner och vad som sker. Det var då jag började skriva.

Hon upptäckte snart att någon liknande bok inte fanns tidigare. Hon hoppas att boken ska bidra till en bättre uppfattning om sjuksköterskeyrket och gärna bidra till debatten om sjuksköterskebristen genom att visa vilken verklighet de arbetar i.

– Många har en bild av sjuksköterskan som den rara och trevliga människan. Men det är ett otroligt komplext och ett väldigt svårt jobb. Det är det jag vill försöka ge en bild av, säger Josefin.

TEXT OCH FOTO: LINN ALMERUD