Fem frågor till Patricia Enocson som är ny HR-direktör

Nyhet

Kompetensutveckling och hållbara arbetsmiljöer är områden som ligger Patricia Enocson extra varmt om hjärtat. Hon började sin tjänst som HR-direktör på Karolinska den 1 december.

Hur har din första tid varit?

- Den har varit jättespännande och det har hänt så mycket. Jag har fått träffa många människor och sätta mig in i verksamheten. Jag började ju under en period på året då alla har väldigt mycket att göra, men jag känner mig väl mottagen.

På ditt förra jobb kombinerade du tjänsterna HR-direktör och chefsjuksköterska (chief nursing officer), berätta lite mer om din bakgrund?

- Jag är sjuksköterska i botten, men det är länge sedan jag bytte bana. Jag arbetade först inom flygindustrin men har ett stort intresse för människor och att vårda människan så det föll sig naturligt att jag utbildade mig till sjuksköterska. Sedan valde jag tidigt en administrativ bana. Den röda tråden genom min karriär har varit utbildning, ledarskap och sjukvård. Jag har jobbat operativt inom den somatiska vården som verksamhetschef i Region Skåne och även som divisionschef.
- Jag tycker att en stor styrka i sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrket är att det ger en stor valfrihet i vad man vill jobba med. Jag är glad att jag har den grunden, och att jag hittade en väg som passar mig väldigt bra.

Du arbetade senast i Förenade Arabemiraten, vilka skillnader och likheter finns det där jämfört med att jobba i Sverige?

- Den största skillnaden är att det är mycket mer regelstyrt där. Som anställande chef i Sverige har du mer rörelsefrihet för att kunna anställa rätt kompetens och med rätt lön, inom vissa ramar såklart. Så är det inte där. Styrningen från ägarna är mycket striktare än i Sverige, men när det gäller rekrytering och många av HR-processerna är det sig likt.

Finns det särskilda områden inom HR som du brinner lite extra för att jobba med?

- Jag har alltid brunnit för kompetensutveckling. Jag tror det är oerhört viktigt att vi som chefer ser till att våra medarbetare har den kompetens som krävs för det uppdrag vi utför. Som universitetssjukhus måste vi hela tiden ligga i framkant för att kunna leverera specialistsjukvård. Jag tycker man ska se till så de medarbetare man har är anställningsbara även någon annanstans. Självklart ska de vilja stanna kvar, men man skapar ett värde för dem genom att förse dem med den kunskap som krävs.
- Sedan måste vi också skapa arbetsmiljöer som är hållbara och där man trivs. Man ska orka ett helt arbetsliv, känna att man har rätt förutsättningar och samtidigt kunna ha kul och skratta på jobbet. Min uppfattning är att alla vill göra ett gott arbete. Det är när vi inte har rätt förutsättningar och möjligheterna som det inte blir roligt längre.

Vad ser du fram emot med att jobba på Karolinska?

- Nu kommer ju jag in efter de stora flyttarna, men jag ser fram emot att se den nya vårdmodellen växa tillsammans med medarbetarna. Jag tror den kommer att göra mycket nytta. Jag ser också fram emot hur vi från HR kan bidra i form av kompetens- och resursförsörjning så vi kan utveckla det stora spännande arbete vi har framför oss.

Text: Linn Almerud, Foto: Anders Norderman