Ipads ska underlätta på Huddingeakuten

Nyhet

Under en dryg månad har omvårdnadspersonalen på akuten i Huddinge testat att arbeta med Ipads och en ny app för akutliggaren. Det nya arbetssättet ska göra arbetet mer patientsäkert och effektivt.

- Just nu ser vi bara fördelar. Vi kommer att kunna vara mer hos patienterna då vi kan läsa journalen, svara på frågor och föra in vitalparametrar bredvid patienten istället för att behöva springa fram och tillbaka mellan patient och dator, säger Karin Sämskar Brandt, biträdande universitetssjuksköterska och projektledare.

Behovet av en mobil lösning har funnits länge, berättar hon. Akuten har många medarbetare och inte tillräckligt med datorer vilket ofta innebär en väntan på att kunna föra in journalinformation. De gör också många korta inlägg varje dag.

- Vi har haft ett ineffektivt arbetssätt tidigare då vi gör något hos patienten och sedan ofta behöver springa tillbaka till datorn. Patienterna här flyttas också runt en hel del och det är inte alla gånger jag känner igen de patienter som jag ansvarar för till namn eller utseende. Då är det jätteskönt att kunna stå bredvid patienten och till exempel läsa om allergier och direkt föra in att man tar prover och vitalparametrar.

Det är CGM, ägarna till Take Care, som tillsammans med medarbetarna har utvecklat appen för akutliggaren, akutmottagningens del av journalsystemet. Under en månad har en grupp på 14 sjuksköterskor och undersköterskor testat en del av appen, som sedan ska utvecklas färdigt. Målet är att all omvårdnadspersonal så småningom ska arbeta med appen i Ipads.

- Nu har vi fått testa appen för att den ska bli så användarvänlig som möjligt och passa oss. Behovet och önskan av att jobba så här har funnits länge men det har varit svårt att utveckla eftersom IT-säkerheten i landstinget är väldigt hård, vilket den såklart ska vara, säger Karin Sämskar Brandt.

Lådan med UV-ljus rengör Ipaden på tio minuter.

Alla Ipads tål att spritas men de testar också en UV-ljuslåda som rengör på tio minuter. Alla som varit med i pilotstudien har fått egna Ipads och ansvarar för att hålla den ren och laddad.

- Läkarna kommer fortfarande behöva datorer, och även omvårdnadspersonalen när man skriver till exempel ankomstsamtal. Men det är otroligt skönt att kunna föra in ett blodtryck direkt när man har tagit det istället för att skriva ner på en lapp och föra in det senare. Det blir mer patientsäkert i en miljö som ofta är rörig och innebär att man många gånger blir avbruten, säger Karin Sämskar Brandt.

Text: Linn Almerid, foto: Oscar Segerström