Eva är årets bröstsjuksköterska 2018

Nyhet

Tre snabba till: Eva Hamberg, årets bröstsjuksköterska 2018, vid Bröstcentrum Karolinska. Priset delas ut av Bröstcancerförbundet vars motivering bland annat lyder: ”Genom hennes närvaro i vårdprocessen underlättas vardagen och behandlingarna för såväl patienter med primär som med spridd bröstcancer”.

Vad gör en bröstsjuksköterska?

- Jag jobbar som kontaktsjuksköterska med att ge information om cytostatika och andra onkologiska behandlingar till patienter som har eller ska genomgå operation för bröstcancer. Rådgivning via telefon är en annan viktig uppgift, som att ge stöd och råd om egenvård vid biverkningar av onkologisk behandling eller psykologiskt stöd. Vi följer även upp patienter via telefonsamtal och rådgivning under deras adjuvanta period, oftast mellan 5-10 år. Vi har även kontakt med de patienter som behandlas för spridd bröstcancer. En kontakt som ofta är långvarig och mer eller mindre tät beroende av personens behov.

Vad är det viktigaste i patientkontakten?

- Ett trevligt och inkännande bemötande, att "lyssna in" den person man möter och försöka individualisera undervisning och rådgivning. Och att inge hopp, vilket är särskilt viktigt för dem som upplever oro/rädsla.

Hur blir man en bra bröstsjuksköterska?

- Att se varje person och de behov som finns just då, och att kunna vara flexibel i sin vardag för att bemöta detta. Att använda sig av humor ibland är inte fel. Att skratta tillsammans kan ofta lindra oro. Lång erfarenhet av cancervård tror jag är bra. Man måste även kunna arbeta självständigt och känna sig trygg i sin roll som sjuksköterska.

Text: Carin Tellström

Foto: Bosse Johansson

Bildtext: Eva Hamberg tillsammans med Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.