250 transplantationer av pankreas

Nyhet

- Det kanske inte låter så mycket, men det är en milstolpe och det känns roligt att komma över en viss nivå. Detta är också en väldigt viktig och meningsfull behandling som har stor potential, säger Johan Nordström, bitr överläkare med ansvar för just pankreastransplantationer på Karolinska.

Vilka patienter är aktuella för pankreastransplantation?

- Det är främst patienter med typ 1-diabetes. Och sedan några år tillbaka finns det ett nyvunnet intresse för transplantation av pankreas både internationellt och nationellt som beror på att en kombinerad transplantation av pankreas och njure har stor potential att bota typ 1-diabetes med njursvikt.

Den 250:e transplantationen var just en kombinerad transplantation och med den kunde en patient botas från diabetes.

250 transplantationer av pankreas är en milstolpe. Detta är också en viktig och meningsfull behandling, säger Johan Nordström, bitr överläkare, Patientområde Transplantation, Karolinska. Foto: Karolina Fränne

De patienter med typ 1-diabetes som kan vara aktuella för kombinerad transplantation är ofta beroende av omfattande dialysbehandling för att överleva. Transplantation av endast pankreas, kan göras på patienter med mycket svår typ 1-diabetes, utan njursvikt.

- Det här en komplicerad procedur som ställer krav på hög kompetens. Det görs inte så många transplantationer av pankreas i Sverige per år, men vi gör de flesta. Vi gör också många transplantationer av njure och lever, har stor erfarenhet med bra team och höga volymer av transplantationer. Det gör att vi har bra resultat, berättar han.

Från hela Sverige

Transplantationsverksamheten tar emot patienter från hela Sverige.
- Men vi ser också att det finns ännu fler som skulle kunna ta kontakt och utvärderas för detta, säger Johan Nordström.

 

Fakta

  • Sveriges första pankreastransplantation genomfördes 1974 på dåvarande Huddinge Sjukhus, numera Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Nu är verksamheten uppe i 250 stycken totalt.
  • Patientområde Transplantation på Karolinska Huddinge är störst i Sverige på pankreastransplantationer.
  • Pankreastransplantationer är ovanliga, det görs omkring 20 per år i Sverige, vilket kan jämföras med till exempel 400 njurtransplantationer per år.
  • Karolinska gör lever- och njurtransplantationer på både barn och vuxna och har rikssjukvårdsuppdrag för transplantation av lever för vuxna.