Neuroverksamheten har flyttat in

Nyhet

Under hösten 2018 flyttar fler verksamheter in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Nu, den 7 oktober, har Karolinska flyttat in neuroverksamheten i den nya sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen. Neurovården är högspecialiserad och Karolinska är ensamutförare av flera olika ingrepp och behandlingar. Därutöver har Neurologmottagningen flyttat till Karolinska Vägen 37.

Flytt av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Det sista av de fyra "flyttpaketen" 2018 flyttar 28 oktober. Vi flyttade in på ca 100 000 m² 2016 och under våren och hösten 2018 flyttar vi in på ytterligare ca 145 000 m². Se bildspelet som visar hur vårdverksamheten flyttar in.

Den 7 oktober flyttade personal på Karolinska Universitetssjukhuset patienter från de gamla lokalerna till nya fina vårdrum i sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen i Solna. En kortare flytt av vissa patienter har också skett inom sjukhusbyggnaden. Under dagen flyttade främst verksamheter inom Neuro, men även en del andra vårdverksamheter, såsom hälsoprofessioner, flyttade.

Därutöver flyttade Neurologmottagningen till Karolinska Vägen 37. Här finns en av de tidigare byggnaderna på Solna sjukhusområde och som nu samlar en del av Karolinskas dag- och öppenvård.

Förberedelserna inför patientflytten och driftsättningen av de nya vårdavdelningarna har pågått sedan flera månader tillbaka, men intensifierats under den senaste veckan. 

Magnus Andersson, är temachef för Tema Neuro:

- Vi behandlar patienter med neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar såsom stroke, hjärnblödning, hjärntumörer, ryggmärgsskador, epilepsi och MS.

Han ser ett flertal fördelar med placeringen av de nya lokalerna.

- Den nya sjukhusbyggnaden är utformad så att våra strokepatienters väg genom sjukhuset blir snabb och effektiv, vilket är ett stort framsteg jämfört med de gamla lokalerna. Vid akut sjukdom i hjärnan är tidsfaktorn av stor betydelse, så detta innebär att vi kommer kunna ge våra patienter bättre vård i det nya sjukhuset.

Mer information

Fakta om Tema Neuro

  • Tema Neuro har huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, trombektomier vid stroke och strålknivskirurgi.
  • Verksamheten tar emot cirka 75000 patientbesök/kontakter per år och genomför 2500 operationer varav 450 är strålkirurgiska ingrepp.
  • Här ingår 13 patientflöden inom de tre patientområdena: Neurovaskulära sjukdomar, CNS-tumör och förvärvad rygg- och hjärnskada och Nervfunktioner .
  • Temat ansvarar för utbildning inom flera yrkeskategorier på specialist- och grundläggande nivå. Här finns en stark forskningsverksamhet och det pågår cirka 50-100 forskningsprojekt.
  • Inom temat arbetar 650 medarbetare i både Solna och Huddinge.

Läs mer om Tema Neuros verksamhet här