Mottagning Neurokirurgi i nya sjukhusbyggnaden

Nyhet

En av många verksamheter som flyttat in i nya sjukhusbyggnaden är Mottagning Neurokirurgi. Verksamheten nås via Eugeniavägen 3, men inne i byggnaden har Mottagning Neurokirurgi tillfälligt flyttat sin entré.

Mottagning Neurokirurgi har tillfälligt flyttat sin entré från den ena till den andra sidan av mottagningen. Det här betyder att du som ska besöka mottagningen går in via huvudentrén på Eugeniavägen 3 och tar hiss E till plan 8 (internadress E8:61). Förändringen har inte nått fram till alla patienter och vi beklagar att alla patienter inte fått korrekt information om var mottagningen finns placerad. Nu är personalen i information och kassa i huvudentrén nya sjukhusbyggnaden informerad om den tillfälliga entrén till Mottagning Neurokirurgi. Det sitter också information både utanför och inne i hissarna i den södra uppgången.

Bakgrunden till förflyttning av entré är en tidigare vattenläcka med påföljande ombyggnation. Entrén vid B-hissarna (internadress B8:11)  beräknas åter vara i bruk från och med vecka 44.

Detta påverkar inte dig som har kallelse till Mottagning Neuro. Mottagning Neuro (tidigare Neurologmottagningen) finns i en av våra äldre byggnader på Karolinska vägen 37 A.