Nu är dagens patientflyttar in i nya sjukhusbyggnaden i Solna genomförda

Nyhet

UPPDATERAD 15:00 Idag har Karolinska flyttat in neuroverksamheten i den nya sjukhusbyggnaden på Eugeniaavägen. Neurovården är högspecialiserad och Karolinska är ensamutförare av flera olika ingrepp och behandlingar. Under veckan som gått har utrustning samt vissa öppenvårdsmottagningar redan flyttats till Karolinska vägen 37A.

Uppdaterad 15:00

Sedan klockan 07:30 i morse har Karolinska Universitetssjukhuset flyttat patienter från de gamla lokalerna till nya fina vårdrum i sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen i Solna. En kortare flytt av vissa patienter har också skett inom sjukhusbyggnaden.

Förberedelserna inför patientflytten och driftsättningen av de nya vårdavdelningarna har pågått sedan flera månader tillbaka, men intensifierats under den senaste veckan. Turordningen i hur patienterna flyttas har planerats utifrån patientens medicinska tillstånd.

Personalen provgick sträckan före flytten, för att förbereda transporten så bra som möjligt. Patienterna flyttades cirka 1 km i kulverten under sjukhusbyggnaden. Transporten tog cirka 10 minuter per patient och genomfördes av transportör och transportsjuksköterska. Några patienter hade även med sig läkare och specialistsjuksköterska under transporten. I kulverten fanns ett akutteam redo om behov skulle uppstå.

Temachef Magnus Andersson ihop med medarbetare på vårdavdelning Neuro 2 i de nya lokalerna. Foto: Anna-Clara Söderlund

Magnus Andersson, är temachef för Tema Neuro:

- Vi behandlar patienter med neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar såsom stroke, hjärnblödning, hjärntumörer, ryggmärgsskador, epilepsi och MS.

Han ser ett flertal fördelar med placeringen av de nya lokalerna.

- Den nya sjukhusbyggnaden är utformad så att våra strokepatienters väg genom sjukhuset blir snabb och effektiv, vilket är ett stort framsteg jämfört med de gamla lokalerna. Vid akut sjukdom i hjärnan är tidsfaktorn av stor betydelse, så detta innebär att vi kommer kunna ge våra patienter bättre vård i det nya sjukhuset.

Inneliggande patienter hos temat kommer till nya fräscha vårdavdelningar med enkelrum och en extrabädd för närstående.

- Rummens utformning och storlek skapar också goda förutsättningar för vår vårdpersonal att arbeta i team direkt hos patienten, konstaterar Magnus Andersson.

Uppdaterad 13:00

Hälsoprofessionerna flyttar för att komma nära Tema Neuro

En viktig funktion i teamet runt en patient är olika hälsoprofessioner såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer. En del av de hälsoprofessioner som arbetar mot Tema Neuros avdelningar har flyttat till den nya sjukhusbyggnaden under veckan för att fortsätta arbeta nära verksamheten. Hälsoprofessionerna arbetar också med mottagningsverksamhet på Karolinska vägen 37 A, dit neurologmottagningen flyttar den 8 oktober.

Foto: Danish Saroee

I den neurologiska verksamheten bildar flera olika professioner ett viktigt team runt varje patient. Här bedömer och behandlar man till exempel strokepatienter i alltifrån rörlighet, muskelstyrka och tal till enkla vardagssysslor som tandborstning och matlagning. Hälsoprofessionerna arbetar dels i professionsspecifika lokaler som exempelvis träningshallar och gym, dels direkt på vårdavdelningarna. 

Hälsoprofessionerna har arbetat under lång tid med att planera och förbereda flyttarna. Målet är att bilda ett samlat team runt patienten. De nya lokalerna gör att teamet rent geografiskt kommer närmare varandra och samtidigt närmare patienterna. Det skapar också förutsättningar för att patienten kan vara mer delaktig, och därmed få en bättre vård under sjukhusvistelsen.

Uppdaterat 11:30

Flyttsamordnaren Josephine Johansson berättar om flytten på Instagram.

Foto: Josephine Johansson

Nu är vi äntligen på plats, välkomna till Neuro 2. Idag har vi och våra patienter flyttat in våra nya lokaler i nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Uppdaterat 7:30

Cirka 30 inneliggande patienter flyttar idag över till den nya byggnaden. En noggrann planering har gjorts för hur patienterna ska transporteras med minsta möjliga påverkan. En kortare flytt av vissa patienter sker också inom den nya sjukhusbyggnaden.

Karolinska Vägen 37, Foto: Danish Saoree

Neurologimottagningen och infektionsmottagningen flyttar in i byggnaden på Karolinska vägen 37A och öppnar där den 8 oktober. Även hälsoprofessionerna, såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer har under veckan flyttat till olika byggnader på sjukhusområdet för att komma nära patienterna.

Dagens flytt är den tredje av fyra planerade flyttar till den nya sjukhusbyggnaden under året. De två första flyttarna skedde i våras och den sista går av stapeln den 28 oktober.

Visualisering flytten in i nya sjukhusbyggnaden

Neuroverksamheten flyttar in på flera våningsplan i nya sjukhusbyggnaden