Frågvis prinsessa firade invigningen av Kognitiv mottagning i Solna

Nyhet

På Karolinska Solna startade i våras en högspecialiserad, kognitiv mottagning där tre månaders utredning ska minskas till fem dagar. Under torsdagen invigdes mottagningen med kunglig glans, i närvaro av H.K.H. Prinsessan Sofia.

Syftet med Kognitiv mottagning är att med snabbhet som ledord möta, utreda och stödja patienter med misstänkt demenssjukdom. Mottagningen kommer också att fokusera på ovanliga demenssjukdomar och tidig diagnostik som kräver högspecialiserad vård. Patienterna erbjuds dessutom tidigt att delta i klinisk forskning, genetisk utredning och möjlighet till deltagande i livsstilsinterventioner och läkemedelsstudier. Den högspecialiserade mottagningen vänder sig i första hand till patienter upp till 70 år. 

- För patienter och närstående kan det vara bekymmersamt och oroande innan man får en bekräftelse på om man har en demenssjukdom eller inte. Att tvingas vänta är en försvårande faktor för alla inblandade. Normaltiden idag från undersökning till ett resultat är minst tre månader. Vår målsättning är att bedriva tidseffektiva utredningar som kan färdigställas inom en vecka säger Miia Kivipelto, professor och FoU-chef Tema Åldrande.

Under närvaro av H.K.H Prinsessan Sofia, tf sjukhusdirektör Annika Tibell och finanslandstingsråd Irene Svenonius invigde Miia Kivipelto mottagningen genom att klippa bandet som fick symbolisera invigningen under torsdagsförmiddagen. Gästerna, från både Sverige, Spanien och Nederländerna, fick under ceremonin lyssna till patientberättelser, tillbakablickar och känslosamma erfarenheter i den fullsatta aulan. 

Ceremonin följdes av en rundtur på mottagningen för en närmare titt på de olika diagnos- och behandlingsmetoder som mottagningen erbjuder. Intresset var stort, bland annat för en minnestestande robot på prototypstadiet, och Prinsessan Sofia fick många tillfällen att ställa en lång rad intresserade frågor till expertisen på plats.

Sedan mottagningen öppnade i april i år har nära 80 patienter diagnostiserats. 20 procent av dessa hade tidig Alzheimer. 40 procent hade en subjektiv kognitiv svikt på grund av andra diagnoser som stress, depression, utbrändhet samt andra neuropsykiska sjukdomar.

-Vi har även diagnosticerat ovanligare demenssjukdomar som Frontotemporal demens, Lewykropps demens och Parkinson demens, säger Marie Rydén, specialistläkare och ansvarig läkare för Kognitiv mottagning. 

Text och bild: Carin Tellström

Fakta Minnessjukdomar

  • Behandlingar mot minnessjukdomar har funnits sedan mitten av 1990-talet. I dag ges symtomatiska läkemedel vilka förbättrar förloppet. Inom Karolinskas forskning provas just nu behandlingsmetoder där ändrad kost och motion ingår. Framtida läkemedel, som just nu testas i kliniska prövningar, jobbar genom att ta bort placken som bildas i hjärnan och förstör hjärncellerna. "När det gäller de medicinerna är tidig behandling avgörande, men där är vi inte ännu. Det som den nya högspecialiserade, kognitiva mottagningen syftar till är i första skedet att hitta det bästa och snabbaste sättet att ställa diagnos. Vi har blivit allt duktigare på att hitta minnessjukdomarna tidigare och tidigare, vilket nu finslipas ytterligare", säger Marie Rydén.
  • Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen, 60 procent av minnespatienterna har den. Vaskulär kärldemens kommer på andra plats.
  • Minnessjukdomar ökar just nu i västvärlden, generellt i alla åldrar. Detta tros bero på att befolkningen blir allt äldre.
  • Riskfaktorerna för minnessjukdomar är ålder, stress, högt blodtryck, rökning, isolering och låg utbildning.

Fakta Kognitiv mottagning

  • Beslutet att öppna en kognitiv mottagning för arbetsföra personer togs av hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm 2017.
  • En systermottagning finns även i Huddinge. Tanken är att Solna ska ta emot patienter som kommer från norr om Slussen, och Huddinge patienter som kommer söderifrån.
  • Mottagningarna kommer även att ta emot personer från övriga landet, från landsting där det inte bedrivs högspecialiserad vård för den här patientgruppen. Internationellt är intresset stort och mottagningen räknar med att kunna ta emot patienter från andra länder.
  • I år planerar mottagningen i Solna att ta emot sex patienter på nybesök per vecka.
  • Patienterna kommer med remiss efter basutredning från primärvård, remiss från företagshälsovård, psykiatri eller neurologmottagning. Det är också möjligt att söka vård själv.