Gott samarbete kring Karolinskas flytt

Nyhet

Nu är den sista stora flytten in i nya sjukhusbyggnaden i Solna genomförd. Samarbetet mellan sjukhusen i Stockholm har varit en avgörande faktor för att hela flyttprojektet – ett av de största i landstingets historia - gått att genomföra.

Uppdatering: 15.15: Gott samarbete kring Karolinskas flytt

 Nu är den sista stora flytten in i nya sjukhusbyggnaden i Solna genomförd. Samarbetet mellan sjukhusen i Stockholm har varit en avgörande faktor för att hela flyttprojektet – ett av de största i landstingets historia - gått att genomföra.

Under dagen har ett 70-tal patienter flyttats och de är nu på plats i sina nya vårdrum. Dagens flytt gör att hela den nya sjukhusbyggnaden tagits i bruk. Samtidigt finns viss vård kvar i den gamla byggnaden ytterligare en tid. Dessutom finns flera av Karolinskas dag- och öppenvårdsmottagningar för vuxna och barn numera samlade på Karolinska vägen 37, där Astrid Lindgrens barnsjukhus tidigare låg.

Den nya sjukhusbyggnaden i Solna är ett historiskt projekt och ett av de största någonsin i landstingets historia. Det ingår i den omstrukturering av sjukvården som syftar till att möta vårdbehovet från en allt större befolkning inom Stockholms län, där den mest högspecialiserade vården ska ges på Karolinska i Solna.

Annika Tibell, tf sjukhusdirektör.

- Jag är enormt glad att patienterna nu får tillgång till denna nya och moderna byggnad, där de får vård i enkelrum och alla kompetenser våra patienter behöver finns samlade i ett hus. Detta är en fantastisk miljö att arbeta i.

- Jag vill tacka all personal som arbetat med flytten, men också all personal i Huddinge och på de andra sjukhusen som hjälpt till att ta extra patienter under vår flytt, säger tf sjukhusdirektör Annika Tibell

 

 

Flytten av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Se bildspelet som visar var vården flyttat in. Det sista av de fyra "flyttpaketen" 2018 genomfördes 28 oktober. Vi flyttade in på ca 100 000 m² under 2016 och under 2018 flyttade vi in på ytterligare ca 145 000 m².

Uppdatering 12.30: Så här flyttar vården in i nya sjukhusbyggnaden

Fakta om byggnaden:

  • Byggnadens yta: 330 000 kvm
  • Antal rum totalt: Ca 8000
  • Antal patientrum/enkelrum: 630 (ca 19 kvm stora)
  • Antal operationssalar: 36 operationssalar, varav tre hybridsalar.
  • Antal mottagningsrum: 179
  • Antal dagvårdsplatser: 114
  • Helikopterplatta med plats för två stycken helikoptrar
  • Konstverket "Stenbrottet" av Andreas Eriksson i huvudentrén är 70 m2
  • Gobelängen "Ready to tell all" av Miriam Bäckström i aulan är 138 m2

 

I ett av de nya traumarummen: Vårdteamet ställer iordning traumarummet för att ta emot mycket svårt skadade och sjuka patienter. I förgrunden står Mats Beckman, Malin Jonsson Fagerlund och Lennart Adamsson.

Uppdatering: 11.10: En väg in för traumapatienter

Karolinska Solna är Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. I och med dagens flytt samlas nu kompetensen inom traumavården och vården av mycket svårt sjuka och skadade patienter i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

En traumapatient kommer alltid till sjukhuset med ambulans via Intensivakuten eller helikopter. Patienten tas sedan in till något av de tre traumarummen där upp emot sex skadade kan vårdas samtidigt. I den gamla sjukhusbyggnaden fanns endast ett traumarum.

Placeringen av verksamheterna är noga planerad. Akutoperation med fyra salar, inklusive hybridsalen finns i angränsande lokaler liksom andra operationsverksamheter samt röntgen. I dag öppnas också en ny avdelning för akuta trauman med 28 vårdplatser.

Plan 5 blir ett traumaakutplan med topputrustning. Patienter från större olyckor vårdas på samma våning, både barn och vuxna, till skillnad från i de gamla lokalerna där de ofta vårdades i olika byggnader. Avståndet till helikopterplattan minskar också avsevärt då den nu ligger i samma byggnad.

Många medarbetare på Karolinska arbetar på något sätt med den dygnet-runt fungerande vårdkedjan kring trauma.

– Att vi nu kan ta emot fler patienter gör att fler får tillgång till hela vår samlade kompetens med vårdpersonal, sjukgymnaster, kuratorer med flera som har med traumapatienter att göra. De har en enorm kunskap för att ta hand om den här gruppen, säger Lennart Adamsson, Patientområdeschef för Patientområde Trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi.

Det har gått 17 år sedan Lennart första gången hörde talas om att det skulle byggas ett nytt sjukhus för trauma någonstans i Stockholm

- 2006 bestämdes det att det skulle bli ett traumacentrum och att det skulle ligga på Karolinska. Jag ser verkligen fram emot det här, det känns häftigt att få vara med och sätta allt på plats, säger Lennart Adamsson som varit med under hela resan och tyckt till och påverkat.

 

Idag flyttar BB Karolinska Solna in i nya sjukhusbyggnaden, och i morgon, måndag 29 oktober klockan 07.00, öppnar nya förlossningen på Akademiska stråket 14

Uppdatering 9:00: BB Karolinska Solna flyttar in 

Idag flyttar BB Karolinska Solna in i nya sjukhusbyggnaden, och i morgon, måndag 29 oktober klockan 07.00, öppnar medarbetarna dörrarna till nya förlossningen på Akademiska stråket 14 för att ta emot föräldrar som ska få barn.

Under flyttperioden tar BB Karolinska Solna emot något färre förlossningar än vanligt för att verksamheten ska hinna med att genomföra flytten på bästa sätt. Förlossningen i Solna kommer dock hela tiden att ta emot förlossningar som ingår i sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Det innebär att förlossningsvård finns kvar i de gamla lokalerna under flyttdagen, så länge det finns behov, parallellt med att verksamheten och inneliggande patienter flyttar till de nya lokalerna.

När det gäller andra förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, samarbetar Karolinska med övriga förlossningskliniker i länet. Om den gravida valt BB Karolinska Solna som förlossningsenhet ska hon vid begynnande förlossning precis som vanligt ringa till barnmorskan på Karolinska telefon 08-517 742 17. Om hon bedöms ingå i Karolinskas högspecialiserade uppdrag så kommer hon att vårdas på Karolinska, i annat fall kommer barnmorskan att ordna så att hon tas om hand på något av de andra sjukhusen i länet.

Namnet BB Karolinska Solna är nytt - här ingår antenatal, förlossning, eftervård och mottagningar. En annan nyhet är att verksamheten nu får flera universalrum som kan användas för antenatalvård, förlossning och eftervård. Här kan mamman och det nyfödda barnet få stanna även efter förlossningen. Universalrummen gör det också möjligt för personalen att följa och ge särskild vård till de som behöver en längre vårdtid. Det finns även eftervårdsrum på närliggande våningsplan. Några av dem ligger i anslutning till neonatalen för möjlighet till samvård av nyfödd och nyförlöst. I alla rum finns säng till närstående.

 

Sjukhusets ledningsgrupp, med chefläkare och ansvariga chefer, leder dagens sjukhusflytt.

Uppdatering 8.40: Karolinskas ledning under dagens sjukhusflytt

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsgrupp, med chefläkare och ansvariga chefer leder dagens sjukhusflytt. De sitter samlade på sjukhuset och har överblick över hela flyttprocessen.

Morgonmöte inför flyttstart den 28 oktober.

Uppdatering 7.00: Idag flyttar flera verksamheter in i nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

I dag genomförs de sista flyttarna till nya sjukhusbyggnaden i Solna. BB Karolinska Solna, Intensivakuten, en stor del av operationsverksamheten, intensivvård, kärlkirurgi och vårdavdelningar inom ortopedi, öron- näs- och hals, cancer och infektion fyller de sista rummen och byggnaden blir ett sjukhus i full drift.

Flytten idag är den fjärde i ordningen för i år. Planeringen har pågått under hela året och patientflytten är minutiöst planerad. Patienterna flyttas genom det kulvertsystem som går från den gamla sjukhusbyggnaden till den nya. Transportsträckorna har simulerats ett flertal gånger av personalen, flytteamen håller ett lugnt tempo och patienterna flyttas enligt en i förväg beslutad tågordning. Två patienttransporter kan pågå samtidigt. I kulverten finns också akutteam och säkerhetspersonal redo i händelse av komplikationer eller oförutsägbara händelser.

De cirka 70 inneliggande patienter som flyttas idag, och deras anhöriga, fick information om hur flytten skulle gå till under gårdagen. Tidigt i morse rondades alla patienter för att säkerställa att de skulle kunna flyttas patientsäkert.