Angående artiklar i DN om Karolinska

Nyhet

Styrelsen på Karolinska Universitetssjukhuset har läst artiklarna i DN kring inhyrning av chefer, som ger en allvarlig bild. Styrelsen är medveten om att Karolinska är inne i en väldigt stor och komplex förändring.

Styrelsen behöver förstå alla delar och har bett om en redogörelse på nästa styrelsemöte, som är i nästa vecka. Om det som har hänt visar sig strida mot lagar, regler eller gott omdöme så är det något vi kommer gå vidare med.

Håkan Sörman, styrelseordförande