Snabbare behandling av sepsis när Karolinska introducerade sepsislarm på akuten

Nyhet

I Sverige insjuknar minst 40,000 personer i sepsis varje år, varav 6,000 - 8,000 avlider. Därmed är sepsis vanligare än både hjärtinfarkt och de fyra vanligaste cancerformerna tillsammans. Sepsis är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver akuta åtgärder för att öka patientens chans till överlevnad.

Under tiden september 2017 till nu som Karolinska i Huddinge haft sitt sepsislarm, har det aktiverats 460 gånger. Uppföljning av larmet har visat att sepsispatienter som kom in med sepsislarm fick antibiotika efter i snitt 1 timme och 14 minuter, medan sepsispatienter som larmet inte drogs på fick antibiotika efter i snitt 4 timmar och 7 minuter.

- Flera studier har visat att tiden till antibiotikabehandling är mycket viktig för överlevnaden vid sepsis. För varje timme utan en korrekt ställd diagnos ökar risken för dödlig utgång säger Kristoffer Strålin Överläkare på Patientområde Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns landsting har arbetat fram ett regionalt vårdprogram för sepsis. Det är nu på remiss och förväntas publiceras under hösten. Fokus ligger på tidig identifiering och behandling av sepsis, både på akutmottagning och på vårdavdelning.

För att hitta patienter i primärvården med risk för sepsis som snabbt behöver tas till ett akutsjukhus har en nationell arbetsgrupp, där Kristoffer Strålin ingår, nyligen tagit fram rekommendationer.

- I dessa rekommendationer delas patienter med misstänkta infektioner inom primär- och hemsjukvård in i tre grupper; låg risk, medelhög risk och hög risk för sepsis, säger Kristoffer Strålin.

Om sepsis:

Infektioner som kan orsaka sepsis är framför allt luftvägs-, urinvägs-, buk- eller mjukdelsinfektion. Det är när en infektion orsakar en störd eller obalanserad reaktion hos en individ som individen kan utveckla organsvikt, det vill säga sepsis. Förloppet är ofta mycket snabbt och påverkar ett eller flera av våra sex mest vitala organsystem; centrala nervsystemet, respiratoriska systemet, kardiovaskulära systemet, levern, njurarna och det hematologiska systemet. Läs mer om sepsis på 1177.se

Den 13 september är det World Sepsis Day

World