Patientinflytande i centrum när öppna mötesplatsen Vårdforum invigdes

Nyhet

Patienter, anhöriga, närstående, yrkesverksamma och besökare är alla välkomna till mötesplatsen Vårdforum i Solna, som invigdes under måndagen. - Med hjälp av de här personernas upplevelser kommer vi tillsammans att kunna göra vården och samhället bättre, säger Sanna Öhman, som tillsammans med Emilia Klingstedt ansvarar för mötesplatsen Vårdforum.

Centralt belägen mitt inne i Karolinska Solnas huvudentré, Eugeniavägen 3, finns mötesplatsen Vårdforum. Vid en invigningsceremoni under måndagen klipptes det blågula bandet som officiellt öppnade mötesplatsen för allmänheten.

Hit är nämligen alla välkomna att ta del av kunskap, få vägledning både i vården och vidare ut i samhället under och efter behandlingen, delta i föreläsningar och seminarier och vara delaktiga i utvecklingen av vården på Karolinska. Vare sig man är patient, anhörig, närstående, yrkesverksam eller besökare på sjukhuset.

- Det finns mängder av erfarenheter som vi vill ta tillvara. Vi kommer sedan att ta frågorna vidare till staben för Kvalitet och Patientsäkerhet som vi tillhör, säger Sanna Öhman som tillsammans med Emilia Klingstedt ansvarar för mötesplatsen Vårdforum.

Nina Nelson Follin invigningstalade.

För Nina Nelson Follin, kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör, var invigningen betydelsefull:

- Det här är den plats där Karolinska Universitetssjukhuset har möjlighet att möta det omgivande samhället, speciellt dedikerat för det mötet och de samtal som ska kunna äga rum här. Vare sig man är patient, närstående, student, stockholmare i allmänhet, personer från övriga Sverige och övriga världen, sa hon i sitt invigningstal.

Nina Nelson Follin pekade också på Vårdforums betydelse som mötesplats för kunskapsspridning, forskning och innovation, något som höstens seminarieserie med tema Kognition är exempel på.

Angelica Fritiof, ordförande i strategiska patient- och närståenderådet som klippte det blågula bandet tillsammans med sjukhusdirektör Melvin Samsom, pekade på de många möjligheterna Vårdforum ger:

- Både att vi kan komma med synpunkter och idéer och ta vara på patienters och närståendes kraft och innovationsmöjligheter, vilket vi gör för dåligt i svensk sjukvård idag. Jag tror den här platsen verkligen kan utvecklas, växa utifrån behoven och göra sjukvården bättre, sa hon.

Vårdforum finns i huvudentrén, Solna, Eugeniavägen 3.

Melvin Samsom pekade också på behovet att under Karolinskas förändringsresa möta patienterna på ett annorlunda sätt än tidigare, så öppet som möjligt inom ramen för Vårdforum:

- Vi kommer att lära mycket av varandra genom att lyssna på frågor och förväntningar från er patienter, och förändra våra arbetssätt efter det.

Från och med första kvartalet 2019 öppnar Vårdforum även i Huddinge.

Text och foto: Carin Tellström