Med anledning av tv program om Lilla Erstagården

Nyhet

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har ett långt och gott samarbete med Lilla Erstagården. Vi ser att den vård och omsorg som kan erbjudas där har kommit många patienter och familjer till stor nytta.

Hänvisning till aktuella länkar:

Stockholms läns landsting

Barnläkarföreningen