Kommentar till artikel i media om kostnader för interimschefer med tidsbegränsade uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

DN skriver den 19 september om kostnader för Nordic Interim AB (NI) under åren 2015-2018. Tidningen har granskat kostnader för interim chefsuppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset. Med anledning av denna rapportering vill sjukhuset göra ett antal förtydliganden.

Bakgrunden till användningen av interimschefer

Karolinska har använt interimschefer, till skillnad från konsulttjänster, under en begränsad tid och fram till att rekrytering av vissa chefsroller sker. Nordic Interim har huvudsakligen stött sjukhuset med att rekrytera seniora personer för tillfälliga nyckelroller som t ex förändringspartner.

Karolinska har använt interimschefer från Sverige, Norden och andra länder. Vid varje tillsättning är det kompetensprofilen som är det viktiga.

Kostnader för interimschefer

Kostnader för interimschefer från Nordic Interim har minskat signifikant från 48,6 miljoner under 2016 till 7 miljoner hittills under 2018 (kostnader exkl. moms). Detta är enligt plan och i takt med att chefer har rekryterats.

Avtal med Nordic Interim AB

Det finns ett gällande avtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Nordic Interim AB avseende rekrytering av högre chefstjänster. Upphandlingsprocessen genomfördes enligt regler och rutiner.

Nordic Interims uppdrag innebär att leverantören säkerställer Karolinskas behov av att snabbt kunna bemanna högre chefstjänster när vakans uppstår i väntan på att rekryteringsprocessen blir klar.