Ny kompetensstege för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Nyhet

För att skapa förutsättningar för att medarbetare ska trivas och ha möjlighet att utvecklas har landstinget beslutat att ta fram kompetensstegar för flera yrkesgrupper. De första yrkesgrupperna som har fått en kompetensstege är sjuksköterskor och undersjuksköterskor i klinisk vård. Nu lanseras en kompetensstege för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

- Syftet med kompetensstegar är att attrahera, inspirera och behålla våra medarbetare. Det gör vi genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling, berättar Johan Gäverth, specialistsjukgymnast och funktionsenhetschef inom Hälsoprofessioner.

Tillsammans med några kollegor har han på uppdrag av SLL arbetat med att ta fram kompetensstegen.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från grundutbildad till specialist. Stegen fungerar som ett ramverk.

Verksamheten utgår från de beslutade stegen, men har möjlighet att anpassa stegen enligt egna förutsättningar. Kompetensstegen används vid individuella kompetensutvecklingsplaner, kompetens- och bemanningsplanering, rekrytering, övergripande strategisk kompetensplanering samt lönesättande samtal.

Inom funktionen

- Nu tar vi ett steg vidare för att implementera kompetensstegen inom vår funktion. Bland annat ska vi utbilda chefer och medarbetare. Målet är att kompetensstegen ska bli en naturlig del av medarbetarnas personliga utveckling, fortsätter Johan Gäverth.

Varje chef bedömer respektive medarbetare utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och med stöd av kompetensstegens beskrivningar i de olika stegen. Medarbetaren ska ha uppfyllt de kompetenskrav som är definierade på steget hen placeras på, samt de föregående stegen. Det finns då tydliga mallar och handledningar för hur arbetet med kompetensstegen ser ut.

Text: Madelene Lundin Foto: Danish Saroee