Lyckad dubbelpremiär för tryckkammaren Doris

Nyhet

Stora tryckkammaren, Doris, på Karolinska i Solna är utrustad till att fungera precis som en intensivvårdsplats. Nyligen genomfördes den första behandlingen av två patienter samtidigt.

På Karolinska Universitetssjukhuset görs mellan 70-120 behandlingar per år för dykarsjuka, kolmonoxidförgiftning (rökskada) och luftembolisering. På sjukhuset finns två varianter av tryckkammare, två stycken enmanskammare (monoplace) och en stor intensivvårdskammare (multiplace).

Den stora tryckkammaren (Doris) är specialanpassad för intensivvård, det vill säga vårdmiljön är precis som en vanlig intensivvårdssal. Här finns det utrymme att behandla två patienter samtidigt. I ena änden finns även en sluss där sjukvårdspersonal kan slussas in eller ut vid pågående behandling.

Anders Kjellberg är medicinskt ledningsansvarig läkare för hyperbarmedicin. Foto: Linn Almerud

– Karolinska är ett av få center i världen som på ett säkert sätt kan erbjuda intensivvård i tryckkammare. För att klara detta krävs speciell utrustning och kompetens hos läkare, sköterskor och kammaroperatörer. Kul att vi nu testat vår fulla kapacitet genom att behandla två patienter samtidigt, säger Anders Kjellberg biträdande överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare för hyperbarmedicin.

Mer information om hyperbarmedicin

Att andas 100 procent syrgas under förhöjt tryck motsvarande 15-18 meters vattentryck i tryckkkammaren kallas för Hyper Oxygenterapi. Behandlingen ökar mängden syre i blodet som når ut till den skadade, infekterade eller inflammerade vävnaden.

Behandlingen kan ges till barn och vuxna och görs både akut och elektivt. Akuta behandlingar som görs dygnet runt är för dykarsjuka, kolmonoxidförgiftning samt luftembolisering. Den vanligaste behandlingen i tryckkammaren är för allvarliga mjukdelsinfektioner. På Karolinska finns också två mindre enmanstryckkammare, där kan man bland annat behandla kroniska inflammationer som strålskador, infektioner och diabetesfotsår.