Information kring vattenläckan i en av huskropparna i nya sjukhusbyggnaden

Nyhet

Under natten till fredagen den 10 augusti påträffades en vattenläcka på plan 10 (byggnad U130) i Solna. Vattenläckan beror på en brusten kallvattenledning ovanför ett badrum på plan 10. Ingen större påverkan på vården.

Följande information har kommit från Sweden Hospital Partner, SHP, gällande vattenläckan i nya sjukhusbyggnaden, Solna. 

Under natten till fredagen den 10 augusti påträffades en vattenläcka på plan 10 i byggnad U130. Vattenläckan beror på en brusten kallvattenledning ovanför ett badrum på plan 10. Vattenläckan har påverkat ett område längs den södra delen av den västra korridoren. Uppskattningen är att fyra rum på våningsplanen 10, 9 och 8 är påverkade.

Det undersöks också om vattenläckan har påverkat plan 7. Påverkade områden är sanerade från vatten. Sanering påbörjades omedelbart då vattenläckan upptäcktes och avfuktare är på plats. En första kontroll har gjorts under fredag förmiddag. Detaljerade undersökningar och analyser har även påbörjats och en rapport med omfattning på åtgärder kommer att sammanställas under början av nästa vecka.

Under natten till fredagen den 10 augusti genomfördes även ett planerat arbete med vattenbegjutning av garaget under Eugeniavägen. Det eventuella vatten som kan finnas kvar där har inte något samband med vattenläckan utan kvarstår i så fall från nattens arbete.

Som tidigare kommunicerats har det under en period varit hög luftfuktighet och problem med kondensvatten som droppar från rörsystem och kylaggregat. Det kan alltså även förkomma visst dropp av kondensvatten som inte kommer från nattens vattenläcka.

Ingen större påverkan på vården

Inom Tema Cancer, som blev berörda på sin kliniska prövningsenhet på våningsplan 8, har alla patienter som skulle få medicinsk behandling idag på enheten, fått det. För nästa vecka finns en plan för hur man ska gå tillväga. Till exempel kommer alla patienter som skall få medicinsk behandling på måndag att bli informerade om att studiebehandlingsenheten flyttas.

Från slutenvårdsavdelning Reuma Hud Njure, på våningsplan 9, flyttades tillfälligt ett fåtal patienter ut i korridoren men samtliga hade redan innan lunch kunnat förflyttas till vårdutrymmen som inte påverkats av vattenläckaget. Övriga inneliggande patienter har inte påverkats av vattenläckaget och vården har fortskridit som vanligt.