Uppskattar klinisk närvaro i chefskap

Nyhet

Att som chef också arbeta kliniskt ger uppdraget en värdefull dimension, tycker Henrik Smeds som är patientflödeschef för Öron, Hörsel och Balans vuxen. Han menar också att patientrepresentation är en stor vinst.

Henrik Smeds patientflöde är ett av fyra inom patientområdet Öron, Näsa och Hals inom Tema Trauma och Reparativ Medicin. Sammantaget hanterar patientflödet cirka 45 000 patientbesök per år. Av den siffran utgör en majoritet besök inom hörselvården. När det gäller öronkirurgi sker ungefär 800 operationer per år.

– Det är en bra idé att skapa en ny chefsnivå där meningen är att vi ska kunna styra, leda och utveckla vården just genom att befinna oss nära. När vi jobbar kliniskt är det lättare att veta vad som pågår och att ha nära kontakt med medarbetare i olika yrkeskategorier och med patienter, säger Henrik som är öronkirurg i botten.

Fördel att organiseras tillsammans

När det gäller forskning lyfter Henrik Smeds fram att det är en stor fördel att öronkirurgin och hörsel och balans organiseras tillsammans.

– Det finns många tydliga samarbetsområden och nu ger organisationen oss möjlighet att komma närmare varandra.

Prioriterad forskning rör exempelvis hörseldiagnostik och cochleaimplantation på små barn. Att patientflödet har rikssjukvård för barn med missbildat inneröra ger goda också goda möjligheter att forska på den gruppen.

Det flöde Henrik Smeds ansvarar för finns på Karolinska i Huddinge, i Solna och på Rosenlunds sjukhus. Hur han får tiden att räcka till?

– Tillräckligt med tid har ingen egentligen. Det handlar bara om prioriteringar, vad vi väljer att göra. Jag tänker att en stor uppgift för mig är att hålla allt "brus", allt som inte har med vården att göra, borta från mina medarbetare så att de kan göra det de är bäst på.

Möten med patientrepresentanter viktigt

En annan viktig uppgift är möten med patientrepresentanter. I Henriks Smeds flöde finns många olika diagnoser och problematik som inte liknar varandra.

– Det har vi löst genom att skapa undergrupper till patientflödesledningsgruppen. Då blir mötena mer relevanta. Men vi har också en fast patientrepresentant i ledningsgruppen som deltar när jag kallar henne.

Patientrepresentationen är en av de största vinsterna med den nya ordningen, menar Henrik Smeds.

– Det är alltid bra att få patientens perspektiv. Ibland kan små saker spela stor roll, saker som är lätta att ordna men som vi inte ser.

Ytterligare en utmaning är att ha ansvar för verksamheten utan att vara chef för alla som jobbar i den.

– En fördel med det är förstås att alla har en chef som kan och förstår just deras profession. Men det ställer stora krav på chefssamverkan att styra och leda verksamheter där många chefer är inblandande.

Vill utveckla verksamheten vidare

Just nu funderar Henrik Smeds mycket på hur verksamheten kan utvecklas vidare på ett sätt som både leder till tydliga fördelar för patienten och spännande samarbeten på sjukhusen.

Ett projekt är att flytta ut kontroller av patienter med cochleaimplantat från Huddinge till hörselrehabiliteringen på Rosenlund, så att patienterna bara behöver besöka en mottagning. Ett annat projekt är en gemensam mottagning på Karolinska Huddinge för teamet runt patienter med ansiktsförlamning.

– I sådana här utvecklingsarbeten gäller det att fundera ut vilka vägar som är bäst att gå. Det är många delar som måste stämma, dels bemanning och ekonomi, men framförallt vad som blir bäst för patienterna. Jag tänker väldigt mycket på det.

Text och foto: Lisa Thorsén