Styrketräning med syrgas

Nyhet

Varje vecka är det träningsdags för patienter med nedsatt lungfunktion i gymmet på Fysioterapin i Huddinge.

Hit kan patienter med nedsatt lungfunktion, med remiss, komma och träna tisdagar och fredagar. Även de patienter som är syrgasberoende är välkomna. Man kan använda sin egen syrgas eller använda de syrgasflaskor som finns på mottagningen.

Sedan början av 2000-talet har Fysioterapimottagningen erbjudit särskild träning vid nedsatt lungfunktion inom lungöppenvården i Huddinge. Susanne Karlsson som är specialistfysioterapeut inom Tema Inflammation och Infektion, var själv med och startade verksamheten.

- Vi började redan från början med träning för syrgaskrävande KOL-patienter, berättar Susanne Karlsson.

Liselotte Lantto och Susanne Karlsson har arbetat länge med lungsjuka och multisjuka patienter.

- Numera behandlas KOL-patienter ofta inom primärvården, och därför tar vi emot flera olika patientgrupper med nedsatt lungfunktion. Det kan tex handla om fibros eller svår astma. Några av våra patienter är också multisjuka och har flera diagnoser som hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck, fortsätter hon.

Många av patienterna som tränar på Fysioterapimottagningen har initialt varit rädda för att träna eftersom det lätt leder till svåra andningsbesvär, rädsla och ångest. När de kommer till träningsgruppen för patienter med nedsatt lungfunktion blir de lugnade av att det finns erfaren personal på plats, och att de får ha med sin syrgas under träningen. Susanne Karlsson och undersköterskan Liselotte Lantto har arbetat länge med lungsjuka och multisjuka patienter, och vet vad som kan hända:

- Ibland blir någon patient svimfärdig under träningen, och andra kan må illa eller få blodsockerfall eller kärlkramp. Vi i teamet har varit med om det mesta, och därför kan man ändå känna sig trygg som patient att kunna träna vad som än händer, betonar Susanne Karlsson.

Susanne Karlsson började på dåvarande Huddinge sjukhus redan 1988 och tillsammans med sina kollegor har hon under åren arbetat fram den här högspecialiserade fysioterapiverksamheten:

- Vi märker att den här speciella sjukgymnastiken är så välbehövd och uppskattad av våra lungsjuka patienter.

Text och foto: Madelene Lundin