Pilot för uthyrning av forskningssjuksköterskor startar i höst

Nyhet

För att öka möjligheten att bedriva och delta i kliniska studier, både akademiska och industrifinansierade, kommer Karolinska Trial Alliance under hösten att starta upp en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor.

Tanken är att verksamheterna på så sätt ska kunna delta i kliniska studier utan att det nämnvärt belastar ordinarie verksamhet, då den inhyrda forskningssjuksköterskan tar hand om studierelaterat arbete. Projektet är beräknat att komma igång under sen höst och sedan pågå under hela 2019.

Fakta KTA

KTA, Karolinska Trial Alliance, är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. KTA erbjuder både infrastrukturen och administrativt stöd till akademi, hälso- och sjukvård och industri för att genomföra studier samt erbjuder patienter möjligheten att delta i studier.