Lisa, Peter och John löser arbetsmiljöproblem

Nyhet

Ta reda på vad som inte funkar, hitta lösningar och säkerställ att de genomförs. Så kan man enkelt sammanfatta de tre arbetsmiljöspecialisternas jobb på Karolinska.

Lisa Schmidt, Peter Ryd och John Sjöström är alla arbetsmiljöspecialister på Karolinska Universitetssjukhuset. Tillsammans arbetar de med att stötta arbetsmiljöarbetet i hela organisationen, inklusive nya sjukhusbyggnaden i Solna.

- Vi tycker själva att vi har en lyckad mix där jag har 30 års erfarenhet av strategiskt och operativt arbetsmiljöarbete, bland annat från NCC. John är disputerad inom arbetsmiljöarbete med fokus på skyddsombudens roll och Lisa är disputerad inom samarbetet mellan en organisation och företagshälsovården, säger Peter Ryd.

Att arbeta tillsammans

Arbetsmiljö handlar om att man som medarbetare har fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningar för att göra ett bra jobb. Men för att det ska bli bra måste alla - medarbetare, chefer, högsta ledning och skyddsombud - arbeta tillsammans.

- I vår forskning har vi haft goda kontakter med arbetsmarknadens parter, också inom vårdsektorn. Arbetsmiljöarbetet är inte en konfliktzon för oss, utan handlar om hur vi gör det så bra som möjligt tillsammans, säger John Sjöström.

Arbetsmiljöarbete handlar mycket om struktur och systematik. Att återkommande och regelbundet mäta, prata om och förbättra arbetsmiljön genom en tydlig process.

- Vi vill jobba mer för att cheferna inte ska vara så ensamma i arbetsmiljöarbetet, och tillgängliggöra verktyg och hjälp på ett bättre sätt.

Här kommer John Sjöströms forskning om hur man organiserar ett riktigt bra arbetsmiljöarbete väl till pass. Det gör även Lisa Schmidts erfarenheter från att ha utvecklat checklistor och verktyg kring bland annat städning, stick- och skärskador, fallolyckor och patientsäkerhet.

En av de största utmaningarna när det gäller arbetsmiljön i sjukvården är att få personalen att räcka till. Många jobbar mer än de har ork för, eftersom bemanningen är för låg i vissa verksamheter. Det i sin tur leder till att sjukhuset behöver ta in vikarier eller nyanställa i snabbare takt och då blir även kunskapsöverföringen en betungande del för dem som redan är vana och erfarna. Ett annat problem är om man jobbar på fel nivå, med något som någon annan skulle kunna göra.

Tät kontakt med chefer och huvudskyddsombud

Hur gör då arbetsmiljöspecialisterna för att lösa de här frågorna? Allra viktigast är tät kontakt med chefer och huvudskyddsombud. Alla är måna om personalen och man vill göra sitt yttersta för att personalen ska ha en god arbetsmiljö.

- Alla vill åt samma håll. Huvudskyddsombuden är väldigt kloka personer med stora insikter. De är exempelvis med och tittar på ritningar, bedömer lokaler och kommer med lösningsförslag. Även från ledning och chefer finns ett högt engagemang.

- Vårt jobb är att hitta vägen framåt med både chefer och skyddsombud så att vi kan lösa utmaningarna oavsett om de uppstår inom bemanning, fastigheter eller annat.
Arbetsmiljöfrågor är ofta stora och komplicerade och utan någon quick fix. Ett exempel på detta är de gemensamma vårdgolven i nya sjukhusbyggnaden i Solna. Vilka spelregler ska gälla där? Vem har ansvaret och vem kan bestämma olika saker? Det behöver diskuteras i många olika konstellationer och med många perspektiv. Det tar tid.

Även om det görs en massa bra saker, upplever kanske inte personalen att det händer något för att de inte får information om vad som är på gång. Ofta jobbar man ganska enskilt och andra vet inte om vad man håller på med. Ibland jobbar 10-15 personer med att lösa ett problem, men man kanske inte hittat lösningen än.

- Detta skapar förstås frustration och beror på att vi är en så stor organisation. Här försöker vi nu med ledning och skyddsombud fundera på hur vi kan dra nytta av den nya verksamhetsmodellen för att få ett flöde där man täcker in skärningspunkterna mellan olika verksamheter. Samarbetssvårigheter eller utebliven kommunikation får inte bli en flaskhals, säger John Sjöström.

På de arbetsmiljöutbildningar som arbetsmiljöspecialisterna håller med alla chefer och skyddsombud finns ett stort engagemang.

- Min bild efter att ha haft dessa utbildningar är att vi har en oerhört engagerad och kompetent personal och chefer; vi har en väldig styrka så jag tror vi kan lösa nästan vilka problem som helst om vi bara kan prata med varandra på ett effektivt sätt.

Fakta exempel arbetsmiljöarbete

Några exempel från det pågående arbetsmiljöarbetet:

  • Vårdbehovsbedömningar. Här frågar man sig hur vi konstruerar ett sätt att styra verksamheten så att vi inte lägger patienter på avdelningar som redan har det alldeles för tungt. Att få en systematik kring detta är ett jätteviktigt och bra arbete som pågår och involverar och uppskattas av många.
  • Avlastning av den kliniska personalen för att minska stress. Här är hälsoprofessioner och vårdnära service inblandade tillsammans med skyddsombud och tittar på hur man kan använda deras resurser på vårdgolvet. När det är fullt upp med patienter, då ska man inte behöva städa eller springa runt med patienter på halva sjukhuset också. 
  • En ny arbetsmiljöutbildning som passar Karolinska har tagits fram. Nu genomförs två dagar för chefer och skyddsombud tillsammans som baseras mycket på diskussion om de svåra arbetsmiljöfrågorna.
  • Samarbete med ergonomer, rehabkonsulter och miljöavdelningen så att frågor fångas upp på ett tidigt stadium och till exempel strategiskt klok utrustning handlas upp.

Text: Lisa Thorsén, Foto: Carin Tellström