Lättvårdsavdelning för Karolinskas färdigbehandlade patienter

Nyhet

Under sommarveckorna 26 till 32 öppnar en lättvårdsavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för patienter som är färdigbehandlade på Karolinska.

Idag vårdas ett antal patienter på Karolinska trots att de är färdigbehandlade. De behöver kanske inte längre den högspecialiserade vård som Karolinska ger, eller så väntar de på en plats på ett anpassat boende inom sin hemkommun alternativt utökad hemtjänst för att kunna klara sig hemma. Under sommarveckorna 26 till 32, då antalet öppna vårdplatser också minskar för att medarbetarna ska få sommarsemester, blir en särskild lättvårdsavdelning en konstruktiv lösning för dessa patienter.

Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör.

- Lättvårdsavdelningen kommer att ha ett större fokus på just den här patientgruppen än andra avdelningar, som tyvärr ofta blir överbelastade på sommaren. Genom satsningen frigör vi samtidigt vårdplatser på tyngre vårdavdelningar så att de i sin tur kan ta upp patienter från akutmottagningen, berättar Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienter som fortsatt har behov av mer avancerad vård, som till exempel har ett dränage, behöver intravenösa läkemedel, har någon smitta eller skulle fara illa av en förflyttning, kommer fortsatt att få vård på en vanlig vårdavdelning.

Avdelningen, som har 12 vårdplatser, bemannas med undersköterskor dygnet runt. Dessutom finns en sjuksköterska på avdelningen veckans alla dagar på dagtid och vid behov på kvällar och nätter. Vidare finns läkarkompetens tillgänglig dagtid på vardagar.

- Tema Inflammation och Infektion, Åldrande och Neuro delar på bemanningen med en specialistläkare. Det är väldigt positivt att vi går ihop och skapar en sådan här lösning tillsammans, det borde vi göra oftare eftersom det ger så många positiva effekter; i det här fallet att våra patienter får snabbare tillgång till vårdplats och flera medarbetare får ut sin semester när de önskar, säger Caroline Herlin, operativ chef på Tema Inflammation och Infektion som projektlett arbetet med lättvårdsavdelningen.

Lättvårdsavdelningen heter K84, är placerad i Huddinge och håller öppet mellan den 25/6 och den 12/8.