Kommentar till dagens publicering i media om sysselsättningen av traumakirurgerna sen intensivakuten öppnade på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

SVT skriver idag den 3 juni om att traumakirurgerna blivit undersysselsatta sen intensivakuten öppnade. Den 1 maj öppnade Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I linje med sjukhusets högspecialiserade uppdrag, tar Intensivakuten emot mycket svårt skadade och svårt sjuka patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har accepterad remiss.

Stockholmsregionen Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att kunna erbjuda vård som uppfyller invånarnas förväntningar och behov har landstinget tagit fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som nu genomförs. Förändringen från akutmottagning till den nya vårdformen intensivakut har införts stegvis med början hösten 2017 och ingår i Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade uppdrag.

- Arbete pågår tillsammans med Hälso - och sjukvårdsförvaltningen för att styra in adekvata traumafall till Karolinska Solna. Det har varit planerat från början att det skulle vara marginaler när det gäller kapacitet. Att upprätthålla traumakirurgernas kompetens är en viktig fråga och den diskussionen behöver vi intensifiera, säger Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativdirektör.

Majoriteten av sjukhusets traumakirurger jobbar till vardags i andra högspecialiserade flöden, främst med kolorektal cancer. Ytterligare möjligheter finns genom ett utvecklat samarbete med den akutkirurgiska verksamheten i Huddinge och andra akutsjukhus i SLL samt försvarsmakten. Karolinska fortsätter att arbeta med dessa viktiga kompetensfrågor.

Länk till artikel på svt.se