Nytt karriärspår för seniora sjuksköterskor

Nyhet

Nu rekryterar Funktion Akut omvårdnadsspecialister, en helt ny roll för specialistsjuksköterskor inom funktionen. Rekryteringen är ett första steg i en långsiktig satsning som ska stärka omvårdnaden.

Satsningen på omvårdnadsspecialisterkan förbättra möjligheten att göra karriär för sjuksköterskor. poängterar Katarina Göransson och Katarina Meijers.

Det är Funktion Akuts omvårdnadsråd som står bakom utformningen av satsningen. I omvårdnadsrådet finns Katarina Göransson, omvårdnadsansvarig inom funktionen.

– Vi har inte haft en bra struktur för att ta tillvara specialistsjuksköterskekompetens och skicklighet. I den här rollen finns ett mycket tydligare mandat att vägleda och coacha sina kolleger i det patientnära omvårdnadsarbetet, förklarar hon.

I omvårdnadsrådet finns också Katarina Meijers, vårdenhetschef för slutenvården inom funktionsområde Akut Huddinge.

– Vi behöver säkerställa att vi får en hög kvalitet på omvårdanden. Ett vårdlag med många juniora sjuksköterskor som får stöd av en omvårdnadsspecialist har bättre förutsättningar att ligga steget före, att minska risken för komplikationer och vårdskador, säger hon.

Planeringen av hur arbetet ska organiseras i vårdteamen när den nya rollen etableras pågår nu i samarbete med specialistsjuksköterskor och omvårdnadschefer vid Funktion Akut. Ungefär 10 procent av arbetstiden kommer att vara vikt för att hämta in och förmedla evidens, till exempel genom att följa forskning och delta i vetenskapliga konferenser.

De 10-15 tjänster per enhet som utlyses i en första omgång ryms inom ramen för den befintliga budgeten. Det är alltså inte fler tjänster som skapats.

– Men när vi nu rekryterar väljer vi sjuksköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård och andra relevanta inriktningar för enheterna. Vårt mål är att 25 procent av våra sjuksköterskor ska vara specialistutbildade inom fem åroch inom tio år 50 procent, berättar Katarina Göransson.

Förbättra karriärmöjligheter

Satsningen på omvårdnadsspecialister ska också ses i skenet av förbättrade karriärmöjligheter för sjuksköterskor.

– Vi har tagit fram tre karriärspår. Ett akademiskt, ett kliniskt och ett för ledarskap. Det här är det kliniska karriärspåret och den första av en rad tjänster med en tydlig utveckling för sjuksköterskor, säger Katarina Göransson.

Varken hon eller Katarina Meijers räknar dock med att alla omvårdnadsspecialister går att rekrytera i ett svep.

– Men vi måste visa åt vilket håll vi vill gå. Det här är vår viktigaste kampanj för att nå målet med att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor på sikt. Men vi är också realister och räknar med att utlysa de här tjänsterna flera gånger, säger Katarina Meijers.

Text: Lisa Thorsén, Foto: Anders Norderman

Magnetmodellen

Satsningen på omvårdnadspecialister inom Funktion Akut utgår från en modell för ledning av omvårdnad som flera teman och funktioner på Karolinska använder, Magnetmodellen. Omvårdnad mäts och utvärderas, innovationer implementeras.