Ny start för BB Karolinska Huddinge

Nyhet

BB Karolinska Huddinge öppnar nu i nya ljusa lokaler. Här finns 17 rum som alla är så kallade universalrum. Dessa är utrustade på samma sätt och kan användas till förlossning, BB-vård och för vård under graviditeten. Åtta av de nya rummen har också badkar med uttag för lustgas.

Patientområde Graviditet och förlossning i Huddinge kommer nu att använda sina nya lokaler som BB-avdelning. När nya rutiner och resurser finns på plats på B67-69 utökas verksamheten med att förlossning flyttar in. I slutet av 2019 kommer sedan verksamheten att ha en egen sal för akuta snitt och även ha Karolinskas nya operationsenhet i nära anslutning.

Ny modell och nya arbetssätt

Här införs också i höst "min barnmorska" Det är en ny modell för förlossningsvården som ska attrahera inte bara familjer utan också nya medarbetare.

- Den nya modellen för vård "min barnmorska" är spännande och något som vi tror uppskattas. Vi kommer att satsa på förlossningsrädda, en grupp som behöver extra mycket trygghet, säger Susanne Lindberg, verksamhetsutvecklare och barnmorska.

- Vi vill att fler gravida i Stockholm ska välja BB Karolinska Huddinge, säger Susanne Lindberg, verksamhetsutveckare och som leder det projektarbete som pågår i förlossningsvården i Huddinge.

Satsning på nya arbetssätt

- Miljön på BB Karolinska Huddinge kommer att kännas mer som ett hem än ett sjukhus. Fast det viktigaste är vår satsning på nya arbetssätt med fokus på familjernas integritet och trygghet, säger Susanne Lindberg.

Idag finns verksamheterna för gravida mammor och nyblivna familjer på olika platser på sjukhuset. 2019 kommer förlossning, BB, antenatalavdelning, specialistvård och mottagningsverksamhet att befinna sig på samma våningsplan.

Just nu är många medarbetare engagerade i projektgrupper där man planerar för framtiden. Grupperna har identifierat några stora frågor och en sådan är arbeta med kontinuitet; att en familj så långt det är möjligt får träffa samma läkare och samma barnmorska under vårdtiden.

Ny modell "min barnmorska"

BB Huddinge har fått stöd av HSF inom SLL för att införa en modell för förlossningsvården som är ny för Stockholm. Case load midwifery – på svenska "min barnmorska" som finns i bland annat Danmark och Holland. Vården organiseras så att den födande kvinnan så långt det är möjligt får samma barnmorska när hon ska föda som under kontrollerna innan och under eftervården.

- Gravida efterfrågar vårdmodellen, men också barnmorskor som tycker om att följa en gravid hela vägen, säger Susanne Lindberg.

Foto: Danish Saroee

Läs mer: BB Karolinska Huddinge

Universalrummen för ökad integration

Syftet med nya BB-Huddinges universalrum är en integration av förvård, förlossningsvård och eftervård på samma vårdyta. Det ökar kontinuitet och delaktighet i vården för gravida, födande och nyblivna familjer.

Förlossning i nära anslutning till framtida nya operations- och interventionsenheten

På Karolinska Huddinge pågår en satsning med ny- och ombyggnationer, en del i detta är en ny byggnad för bland annat operation och intervention. Här kommer bland annat ingrepp/operationer i samband med förlossning att göras, när den nya operationsenheten öppnar i slutet av 2019. Därför placeras nu de nya förlossningslokalerna i nära anslutning till den nya byggnaden. Detta är ett led i att utveckla vården och vårdmiljöerna för att möta de framtida behoven; satsningarna är en del i SLL:s framtidsplan för hälso- och sjukvården i länet. Sjukhuset har också fått ett utökat förlossningsuppdrag och kapaciteten ska öka successivt.

Häre kan du läsa mer om satsningarna på Karolinska Huddinge