Melvin Samsom tackar alla medarbetare för arbetet med flytten 13 maj 2018

Nyhet

Film - sjukhusdirektören visar även en del av den nya sjukhusbyggnaden dit delar av cancerverksamheten har flyttat i Solna.

Melvin Samsom om flytten av delar av cancerverksamheten i Solna 13 maj