Intensivakutens första dag

Nyhet

Allt gick lugnt till när vuxenakutmottagningen i Solna stängde idag och övergick till en intensivakut. Mellan klockan 06.00 och 17.30 har 38 patienter omhändertagits på Intensivakuten och Öron-, näs-, hals-akuten på Karolinska i Solna medan 8 personer har hänvisats till andra vårdformer.

– Det har gått bra idag som är en helgdag, långhelger ser vi vanligen ett minskat patientflöde. Och vi är inställda på att det kan ta lite tid för alla invånare att lära sig att man som vuxen inte längre kan komma spontant till akutmottagningen i Solna. Så det blir en successiv förändring, säger Anna Jansson, chef för Funktionsområde Akut Solna

Tillsammans med landstinget har Karolinska informerat om förändringarna sedan februari, samtidigt som det är naturligt att en del inte lägger märke till informationen förrän det blir aktuellt att uppsöka en akutmottagning.

– Jag vill uttrycka ett stort tack och ge en eloge till alla medarbetare som deltagit i den här förändringen. Det finns ett stort engagemang för att det här ska bli så bra som möjligt för våra patienter, avslutar Anna Jansson.

Dagen i siffror (klockan 06.00 till 17.30):

  • Totalt omhändertagna på Intensivakuten (inklusive ÖNH-akuten): 38 patienter
  • Exempel på sökorsaker/diagnoser: fallolycka, allergisk reaktion, andningsbesvär, stöt av inopererad defibrillator (ICD), akut njursvikt, svår huvudvärk, go cart-olycka
  • Totalt har 8 personer hänvisats till andra vårdformer (fem till närakut, en till annan akutmottagning, två till vårdcentral/husläkare)