Fortsatt flytt inom sjukhusområdet i Solna

Nyhet

Nu är etapp två av 2018 års inflyttning i de nya sjukhusbyggnaderna i Solna genomförd. Det mesta av öppenvården (mottagningar och dagvård), ett flertal Bild och Funktionsenheter, samt slutenvård har nu flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden. Dessutom har den nya huvudentrén med patientkassa, informationsdisk, provtagningscentral, restauranger, apotek och övrig service öppnat.

Kort summering av inflyttningen hittills

• Den nya sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen 3-11 öppnade 23 april kl 07.00 med ett stort antal öppenvårdsenheter (mottagningar och dagvård), Bild och Funktion och slutenvårdsavdelning.
• Söndagen 13 maj fortsatte inflyttningen till den nya sjukhusbyggnaden på Akademiska stråket 13. Åtta inneliggande patienter flyttades till sina nya vårdavdelningar.
Flera öppenvårdsmottagningar flyttade också till Karolinska vägen 37 A.
• Flytten gick lugnt och smidigt tack vare goda insatser från alla involverade.
• God atmosfär och lugn stämning på avdelningarna.
• Positiva kommentarer från patienter och medarbetare.
• En väl uppbyggd supportorganisation hanterar snabbt eventuella problem som uppstår.
• Stort fokus på att säkra tekniska kommunikationssystem.

Sjukhusets etableringsorganisation har uppdraget att säkerställa omhändertagandet av avvikelser i samband med flyttarna och under den inledande etableringsperioden. Pågående ärenden i sammandrag:

• Fortsatt förbättringsarbete kring tydliga skyltar och patientkallelser.
• Anpassning av inställning av vissa dörrar (t.ex. access, öppettider).
• Förnyad kontakt med taxi och färdtjänst kring adresser.
• Sterilcentralen har haft en mindre vattenläcka som nu är åtgärdad.
Arbete pågår för att säkerställa att problemet inte uppstår igen.
• Sterilcentralen kommer att byggas om fram till vecka 35. Man förändrar även arbetssätt, för att minska ledtiderna.