Delar av tema Cancer har flyttat

Nyhet

Flyttarna av vårdverksamhet på Karolinska Solna under 2018 sker i ett antal flyttomgångar. Nu öppnar en ny byggnad och den ska samla en stor del av Karolinska Solnas verksamhet inom Tema Cancer. Den 13 maj flyttade ett antal vårdavdelningar inom Tema Cancer dit. Även andra vårdverksamheter återfinns på ny adress från 14 maj, bland annat öppenvårdsmottagningar på Karolinska vägen 37.

Ny byggnad öppnar

Nu öppnar en ny byggnad på Akademiska Stråket 13. Byggnaden är en del av nya sjukhusbyggnaden men placerad fristående intill nya huvudbyggnaden. Byggnaderna är sammankopplade med bland annat skyways.

Delar av tema Cancer i Solna har flyttat

Delar av Tema Cancers verksamhet med behandling och vård på Karolinska Solna samlas i den nya byggnaden på Akademiska stråket 13. Söndagen den 13 maj flyttade slutenvård inom hematologi och onkologi hit. I höst sker ytterligare flyttar, och några verksamheter inom Tema Cancer är fortsatt kvar i tidigare lokaler i Radiumhemmet till i oktober, det gäller bland annat strålbehandlingen.

Karolinska vägen 37-39 samlar en del öppenvård.

En del öppenvård till Karolinska Vägen 37

Här samlas nu en del av Karolinska Solnas dag/öppenvård för både barn och vuxna. Bland de verksamheter som flyttade till Karolinska vägen 37 i denna flyttomgång, finns hörselscreening för nyfödda, kvinnomottagningar och specialiserad smärtmottagning med mera.

Flera mottagningar bedriver redan verksamhet här och i byggnaden finns också Närakut Haga för barn och vuxna, som drivs av SLSO. (Byggnaden på Karolinska vägen 37-39 samlade tidigare Astrid Lindgrens Bansjukhus i Solna).

Se kallelse för information om adress

Om du är patient som ska besöka Karolinska finns information i din kallelse om var din verksamhet finns. Se din kallelse för rätt adress. Vårdverksamhet bedrivs i flera byggnader på Karolinska Solna sjukhusområde. Du kan även hitta adress till din mottagning eller avdelning här på karolinska.se

Inneliggande patienter

Den 13 maj flyttade en del inneliggande patienter till den nya sjukhusbyggnaden. Flytten av inneliggande patienter är noggrant planerad. Teamet runt patienten anpassas efter hur sjuk patienten är. Berörda patienter och närstående får information inför flytten. På plats under flyttdagen fanns både ordinarie och extra vårdpersonal för att ta hand om patienterna på bästa sätt.

Läs mer om flytten den 13 maj, på karolinska.se

Lista med flyttande verksamheter