Ny avdelning samlar kompetens inom hjärnsvikt

Nyhet

På Karolinska Huddinge finns nu en avdelning som vårdar patienter med demens och med akut förvirring. Avdelningen samlar kompetens inom området hjärnsvikt.

Margareta Skog, omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande, har fått i uppdrag att utveckla vården på området inom SLL, hon har också varit med om att planera för den nya avdelningen.

– I första hand ska vi fånga in Karolinskas patienter med akut konfusion. På längre sikt hoppas jag att vi kan erbjuda vår expertis och söka upp enheter inom och utanför sjukhuset där vi vet att de här patienterna finns och där vi kan vara till stöd innan deras tillstånd blir för allvarligt.

Vad är avdelningen för hjärnsvikt?

Den nya avdelningen är en vårdavdelning med åtta vårdplatser för patienter med demens och åtta för patienter med akut konfusion. Avdelningen får namnet Hjärnsvikt för att båda tillstånden beror på en sviktande hjärna. Hos vissa äldre patienter som till exempel drabbas av förvirring kan man också senare se en demensutveckling. Detta ska den nya avdelningen även följa upp över tid.

Vilken typ av vård erbjuds här?

På de åtta demensplatserna kommer man att utreda patienter med mer komplicerad situation där till exempel personalen behöver göra observationer över tid för att patienten ska få rätt diagnos och boende med mera. Även patienter med BPSD - beteende- och psykiska symtom vid demens - kommer att utredas och behandlas inneliggande.

Du pratar både om akut förvirring och hjärnsvikt, hur kan det beskrivas?

Begreppet hjärnsvikt är bra, för det visar hur farligt tillståndet faktiskt kan vara. En annan term är akut konfusion. Typiskt för akut förvirring är att det kommer plötsligt, ofta på natten. Patienten är klar ena minuten, för att i nästa tala osammanhängande eller ha vanföreställningar. Man ska inte betrakta hjärnsvikt som ett naturligt tillstånd, även om det rör sig om en äldre person. Det finns ofta en somatisk orsak bakom som kan vara livshotande, till exempel lunginflammation eller efter operation. De här patienterna har – till skillnad mot patienter med demens – ofta ett klart minne av vad som hänt efteråt.

Du har nyligen skrivit en skrift om akut förvirring. Vad tar den upp?

Tanken är att den i första hand ska fungera som första hjälpen för vårdpersonal som kommer i kontakt med akut förvirrade patienter.Tillståndet är inte så känt, trots att det är vanligare än man kan tro, men medvetenheten om problemet har ökat på senare år. Det är vanligast bland äldre, men kan också drabba yngre patienter till exempel efter en operation För de här patienterna kan rätt omvårdnad göra stor skillnad. Boken visar vilka tecken vårdpersonal ska ge akt på, och hur man ska agera. Svårast att upptäcka är de patienter som blir tysta och inåtvända. Men man kan träna upp sin kliniska blick om man har med sig kunskapen om att det här existerar.

Den nya avdelningen för Hjärnsvikt har samlat tidigare avdelningarna R73-71 på Karolinska Huddinge.

Foto: Oscar Segerström 

Den 13 september klockan 10-11 ger Margareta Skog föreläsningen Första hjälpen vid akut förvirring, utifrån sin nya bok "Första hjälpen vid akut förvirring". Se hela programmet på Vårdforum i länkerna nedan. 

Vårdforum på Karolinska