Kommentar till DN artikel – underlag för 209 M saknas inte

Nyhet

DN skriver den 20 mars att det saknas fakturaunderlag för 209 M för användning av konsulter från Boston Consulting Group (BCG) under perioden 2015-2017 – detta stämmer inte. Enligt vår interna juridiska expertis och internrevisor har inget avtalsbrott skett.

Uppdatering 2018-03-20 17:15:
Karolinska har konsulterat med en externjurist som bekräftar våran egen bedömning kring tolkning av ramavtalet mellan SLL och BCG.

Bestämmelserna i avtalet är uppställda i beställarens intresse. Kan det antas att beställaren på annat sätt får kännedom om vilket avtal som faktureringen gäller och vilka anställda som i allt väsentligen utfört arbetet åt beställaren får syftet med bestämmelserna anses uppfyllda.

---

I dagens artikel skriver DN att det saknas fakturaunderlag som krävs enligt avtal till fakturor för perioden 2015-2017; detta stämmer inte enligt vår tolkning. Enligt "Ramavtalet avseende konsulttjänster inom strategi och management SLL 1654" ska uppgiften avseende namn på konsulter ske på beställarens begäran; Karolinska har inte begärt namn på individuella konsulter utan har fokuserat uppföljning på volymer, priser och kvalitet i leveranser. Det har varit känt vilken konsult som arbetat med vad. Gällande avtalsnummer på fakturor; det har enbart funnits ett avtal mellan SLL och BCG sedan 2015 och därför har alla fakturor varit kopplade till en och samma avtal.

- Vi har konsulterat vår interna juridiska expertis och även vår internrevisor och de menar att inget avtalsbrott har skett, säger sjukhusdirektören Melvin Samsom.
- Jag vill understryka att vi tar användningen och kostnader för konsultanvändningen på Karolinska på allra största allvar, det är därför vi gav i uppdrag till vår internrevisor Ole Alvin att göra en internrevision. Vi har redan påbörjat vårt åtgärdsprogram med rekommendationer från Ole Alvins internrevision.


Karolinska beslutade i november 2016 att avsluta samarbetet med BCG och utfasning påbörjades, användningen av konsulttjänster från BCG avslutades helt i juni 2017. DN har begärt ut och fått fakturor, fakturaspecifikationer och avtal för perioden 2011–2017.