Klart för inflyttning i BioClinicum!

Nyhet

Inflyttningen i det nya forskningshuset BioClinicum på sjukhusområdet i Solna skulle ha påbörjats i januari. På grund av nätverksstörningar blev flytten framskjuten, men efter den nätverksuppgradering som gjorts kan nu flytten genomföras.

Det nybyggda forskningshuset BioClinicum ska föra forskningen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI) ännu närmare varandra. I forskningshuset kommer hundra forskargrupper – närmare 1000 personer – att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och KI.

Allmän yta i det nya forskningshuset Bioclincum

 

Nu påbörjas inflyttningen, som kommer att ske i två steg. Den 20-21 mars flyttar cirka 100 personer inom tre forskningsteman in på plan 6, 7, 9 och 10 i BioClinicum. Under perioden 14-25 maj flyttar resterande cirka 700 forskare inom fem områden in. Därefter är det nya forskningshuset igång och öppet för medarbetare, konferensgäster och besökare.

- Det känns skönt att äntligen kunna flytta in i vår nya fina byggnad. Många av medarbetarna har lagt ner mycket arbete på flyttförberedelserna och befunnit sig i ovisshet kring tidplanen. När nätverket nu har stabiliserats blir det tryggt för verksamheten att kunna flytta och installera oss i våra nya lokaler, säger Jan Hillert, direktör för Forskning och Utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

FAKTA

Karolinska Universitetssjukhuset har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning. Forskningshuset, kallat Bioclinicum, i Solna är en viktig satsning för att öka integrationen mellan dessa uppdrag, och att stärka samverkan med Karolinska Institutet (KI) samt den translationella forskningen så att forskningsresultat snabbare kommer patienter till del.

 

I den nya Life Science-miljön som nu byggs upp i Solna kommer ett modernt forsknings- och utbildningskluster att skapas mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI. I forskningshuset kommer över 100 forskargrupper, närmare 1000 personer, att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och KI. 

Foto: Carin Tellström