Forskargrupper tar plats i BioClinicum

Nyhet

Inflyttningen till nya forskningsbyggnaden BioClinicum i Solna är påbörjad. Nu flyttar cirka 100 personer inom tre forskningsteman in. I ett nästa steg, under senare delen av maj flyttar cirka 700 forskare in. Därefter är det nya forskningshuset igång och öppet för medarbetare, konferensgäster och besökare.

I byggnaden samlas forskargrupperna i forskningsteman – dessa knyter an till sjukhusets kliniska teman. Här kommer forskargrupperna på ett helt nytt sätt kunna samutnyttja allt från gemensamma lokaler och utbildningsmiljöer till spjutspetsutrustning. Den nya infrastrukturen ger en unik närhet till KI Campus och sammanlänkar sjukhuset, forskningsbyggnader och labkvarter.

– Det är häftigt, vi får en helt ny kliniknära forskningsmiljö som främjar forskningen "from bed to bench and back", för bästa behandlingsresultat för patienter. Här kommer vi också att samla 100 forskargrupper under ett och samma tak. Det ger helt nya förutsättningar för kunskapsutbyte mellan ämnesområden och för informella möten, berättar Linda Lindskog, sektionschef FoU NKS.

- Vi får en helt ny kliniknära forskningsmiljö, säger Linda Lindskog, sektionschef FoU NKS.

Hur känns det nu när flytten är igång?

- Nu när huset är klart ser vi hur fint det är, det är ljust, fina miljöer att jobba i med vacker konst. Det känns roligt! Vi är många som ser fram emot att flytta in.

Kommer något att färdigställas senare?

– Ja, det gäller framför allt plan 4, som kommer att färdigställas senare. Här pågår ett utvecklingsarbete för att kunna fylla våningsplanet med den allra senaste tekniken för imaging. Viss utrustning finns dock på plats vid inflytt.

BioClinicum har tio våningsplan; på de övre planen finns forskningslaboratorier, på plan 3 utbildningslokaler och Kliniskt Träningscentrum. I BioClinicum finns även andra verksamheter som avbildningscenter/imaging och radiofarmaciverksamhet.

Inflytt i två steg under våren

Inflyttningen sker i två steg. Den 20-21 mars flyttar cirka 100 personer in. Det är forskare inom tre forskningsteman - Cancer, Barn, kvinnor och genetik samt Inflammation och infektion. Den 14-25 maj flyttar cirka 700 forskare inom fem teman in.

Inflyttningen i BioClinicum skulle ha påbörjats i januari men på grund av nätverksstörningar blev flytten framskjuten. Efter nätverksuppgradering kan nu flytten genomföras.

Mer om bioClinicum

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning. Forskningshuset, BioClinicum, i Solna är en viktig satsning för att öka integrationen mellan dessa uppdrag, och att stärka samverkan med Karolinska Institutet (KI) samt den translationella forskningen så att forskningsresultat snabbare kommer patienter till del.

I den nya Life Science-miljön som nu byggs upp i Solna kommer ett modernt forsknings- och utbildningskluster att skapas mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI. I forskningshuset kommer över 100 forskargrupper, närmare 1000 personer, att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och KI.

Inflyttningen till nya forskningsbyggnaden BioClinicum är nu påbörjad.