Karolinska inviger nya lokaler till dagoperativ verksamhet för barn

Nyhet

Barn med frakturer, ljumskbråck och liknande enklare diagnoser kan nu få dagkirurgi på Karolinska i Solna och komma hem samma dag. Igår invigdes den nya dagoperationsverksamheten, belägen i nyrenoverade, ombyggda lokaler i Q-huset.

Redan nu öppnar två operationssalar för barndagkirurgi på Karolinska, och ytterligare en sal öppnar inom kort. Lokalerna, kompletta med pre- och post-operationsavdelning, ligger i Q-huset, Karolinska vägen, och har byggts om och renoverats för att möta dagens krav på strålsäkerhet, liksom en god miljö för patienter, anhöriga och medarbetare.

Jonas Berner och Gunilla Henricsson är nöjda med att den nya barndagoperationsavdelningen nu står klar.

Självförsörjande verksamhet

Verksamheten blir därmed självförsörjande genom hela kedjan, från det att barnet kommer till sin planerade operation, tills att barnet vaknar och kan få komma hem.
Funktionsområdeschef Jonas Berner ser stor nytta med att verksamheten ligger separat från den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Fördelarna med att Q-huset ligger 900 meter därifrån menar han är:

Avdelningen innehåller flera lekytor.

- Att vi tydligt separerar akuta och elektiva flöden i en toppmodern, slimmad verksamhet anpassad för effektiv koncentration på dagoperationsverksamhet. Samtidigt kan vi använda oss av kompetens och resurser från den nya sjukhusbyggnaden om det skulle behövas. Vi blir ett specialiserat centra för dagoperativ verksamhet som ger bästa förutsättningar för högsta vårdkvalitet, goda möjligheter till forskning, vårdutveckling och utbildning, säger Jonas Berner.

Enbart planerade, kirurgiska ingrepp

Barndagoperation innebär planerade, kirurgiska ingrepp på barn som har kommit via remiss från andra barnmottagningar som vårdcentraler, barnakuter eller liknande, där barnet inte behöver läggas in på sjukhus.

- Det här är framtidens vård, att kunna komma in på operation och gå hem samma dag utan att bli inneliggande. Dels är det skönt för barnen att slippa bli inlagda och få komma hem, dels ger det fler barn möjligheter att få vård genom att dagkirurgi sparar vårdplatser. Det är viktigt att bara de patienter som behöver ligga inne gör det, säger vårdenhetschef Gunilla Henricsson.

Medarbetarna har fått vara med och utforma de nya dagoperationssalarna. Bakom dem syns preoperationssalen.

Barndagoperationsverksamheten i Q-huset kommer att ta emot många olika typer av ingrepp inom framför allt barnkirurgi, barnurologi och barnortopedi. Det vill säga enklare benbrott, operation av urinrör, testiklar, ljumskbråck och mindre saker som olika hudförändringar.

Akuta operationer som exempelvis blindtarmsinflammationer sker däremot i den nya sjukhusbyggnaden, Solna.

Specialistkompetens inom barnsjukvård

All personal på barndagoperation har hög specialistkompetens inom barnsjukvård för att ge bästa möjliga vård till de små patienterna.

- Fördelen för barnen är att de kommer att ges vård av hög kvalitet, få ett fantastiskt omhändertagande och kunna komma hem till familjen samma dag, säger Gunilla Henricsson.

In i det sista pågick finliret med att göra lokalerna lekfulla och färgglada, något som går som en röd tråd genom hela avdelningen.

Jonas Berner framhåller även resultatet av ombyggnaden i Q-huset:

- Det är väl tilltaget och väl anpassat. Dessutom med samma toppmoderna utrustning som finns i nya sjukhusbyggnaden, som narkosapparater och övervakningsutrustning.
Genom hela processen i ombyggnaden och renoveringen av lokalerna har personalen på barndagoperation deltagit:

Dagoperationsavdelningen i Q-huset tog emot sina första patienter i morse klockan 7.

- Det känns jättebra att vi har fått vara med och påverka hur det ska se ut, på det sättet har det blivit optimala lokaler för oss. Dessutom har fått till en jättebra barnanpassning med färger och figurer, vilket känns jättebra att få jobba i, konstaterade Louise Kendrick och Helena Lindström som tillsammans med Linn Störtebecker klippte det blågula bandet under invigningsceremonin.

Verksamheten har fått pengar från Stiftelsen för Astrid Lingrens Barnsjukhus för utsmyckning av väntrumsmiljön ur ett barnperspektiv. 

Text och foto: Carin Tellström

Fakta operation dagvård för barn:

• Öppet 7 - 18 vardagar. Patienter kommer hit enbart via remiss. Inom verksamheten kommer forskning att bedrivas, liksom utbildning av studenter och personal.

• Adressen är Q-huset, Karolinska vägen 37 A, Solna.

• I Q-huset kommer en del av Karolinska Universitetssjukhusets öppenvårdsverksamhet för barn och vuxna att samlas från och med 2018 och framåt. Totalt beräknas verksamheterna ta emot 240 000 besök per år varav 55 000 är barn.

• De flesta av mottagningarna i huset har öppet vardagar klockan 8 – 17. Enstaka mottagningar kommer också att ha helg- och kvällsöppet.

• I huset ligger även Närakuten för vuxna och barn som har öppet klockan 8 - 22 dagligen.

• Bild och Funktion kommer att bedriva verksamhet för både barn och vuxna och i framtiden vara öppna samma tider som Närakuten (klockan 8 – 22 dagligen).