Uppdaterad information planerat driftsstopp 19 - 20 februari

Nyhet

Idag har Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd (KLR) fattat ett formellt beslut om att genomföra det planerade driftsstoppet av nätverket i den nya sjukhusbyggnaden i Solna 19 – 20 februari. Planeringen och förberedelserna inför driftsstoppet kommer noga att följas av KLR och ett slutgiltigt beslut kommer att tas precis inför genomförandet.

Förberedelsearbetet med att säkerställa att patienter, både inneliggande, men även de med inplanerade operationer och de som besöker sjukhuset akut, ska tas om hand på bästa sätt, är i full gång. Patientsäkerheten är högsta prioritet och därför kommer antalet patienter som vårdas i den nya sjukhusbyggnaden minimeras. Under driftstoppet kommer manuella rutiner att användas.

Beslut, har tagits att sjukhuset kommer att vara i stabsläge under perioden då driftsstoppet genomförs. De exakta tidpunkterna för stabsläget kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

De IT-åtgärder som kommer att utföras under driftsstoppet 19 - 20 februari är också ett viktigt första steg i att komma tillrätta med övriga teknikrelaterade problem i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Efter den nu planerade uppgraderingen kommer effekter på existerande nätverksrelaterade problem analyseras och förbättringsaktiviteter fortsätta.