Statusuppdatering nätverksstopp måndag 19 kl. 10.00 – tisdag 20 februari kl. 10.00

Nyhet

Arbetet med att förbereda verksamheterna i den nya sjukhusbyggnaden för det planerade nätverksstoppet 19 - 20 februari pågår för fullt. De senaste dagarna har informationsmöten för personal inom de berörda verksamheterna hållits, för att ge personalen möjlighet att ställa frågor i god tid inför stoppet i början av nästa vecka.

Manuella rutiner kommer att gälla under de 24 timmar nätverket kommer ligga nere, och stöddokument med detaljerad information om de olika funktionerna och rutinerna är under produktion. Arbete pågår även med kapacitetsanpassning för slutenvård både internt inom Karolinska universitetssjukhuset och externt hos andra vårdgivare.

Projektgruppen består av representanter från de olika verksamheterna i den nya sjukhusbyggnaden, samt representanter från sjukhusets olika funktioner så som KUL, Bild & Funktion, Medicinsk Teknik och IT, och leds av chefläkare Marie Bennermo