Planerat driftstopp av nätverket i den nya sjukhusbyggnaden i Solna den 19 - 20 februari

Nyhet

Sedan inflyttningen i de nya sjukhusbyggnaderna i Solna har det varit störningar i nätverket och dess stabilitet. Det har genomförts olika åtgärder men ytterligare åtgärder behövs.

Ett underhållsarbete, som inkluderar byte av viss hård- och mjukvara, kommer att genomföras. Ett planerat driftsstopp av nätverket kommer att ske under 24 timmar från kl. 10.00 den 19 februari – till den 20 februari kl. 10.00. Under dessa 24 timmar kommer manuella rutiner att gälla för verksamheterna i den nya sjukhusbyggnaden. Det är endast nätverket i den nya byggnaden som berörs.

Karolinskas Ledningsråd planerar i morgon 7 februari att ta beslut om genomförande den 19-20 februari. Planeringen kommer därefter noga följas och ett slutgiltigt beslut tas precis inför genomförandet.

Alla verksamheter har gjort grundliga riskanalyser för att säkerställa att vi kan genomföra bytet med minsta möjliga inverkan på den vård vi bedriver och på ett patientsäkert sätt. Sjukhuset inklusive barnakuten kommer vara öppet. Operationer som är planerade att utföras i den nya sjukhusbyggnaden under dessa 24 timmar kommer att planeras om. Akuta operationer kommer kunna genomföras.

Övriga verksamheter på Karolinska, både i Solna och Huddinge, kommer att påverkas och är med i planeringen. Vi har också säkerställt samarbete med andra sjukhus i landstinget.

Planeringen av de tekniska åtgärderna är framtagna i nära samarbete mellan Karolinska, SLL IT och leverantör.