Ny enhet för neonatal hemsjukvård blir den största i Sverige

Nyhet

Den 14 februari invigde Astrid Lindgrens Barnsjukhus en ny enhet för neonatal hemsjukvård i Solna där 12 barn kan vårdas samtidigt i hemmet.

Tillsammans med befintliga enheter för hemsjukvård på Danderyd och Huddinge blir detta den största neonatala hemsjukvården i landet där totalt 42 barn kan vårdas samtidigt i hemmet.

Att vårda sjuka nyfödda patienter i hemmet i stället för på sjukhus har flera fördelar; infektionsrisken minskar samtidigt som familjen lättare kan återkomma till vardagslivet i sin hemmiljö.

- Det är en fantastisk effektiv vårdform och vår enhet blir den ojämförligt största neonatala hemsjukvårdsenheten i landet, säger Kajsa Bohlin, överläkare Neonatologi, patientflödeschef Nyföddhetsvård.

Hemsjukvården, som utgår från neonatalavdelningen, kommer att fungera som en brygga mellan tiden då sjuka nyfödda barn behöver vårdas på neonatalavdelning tills dess att barnet är friskt och stort nog att klara sig utan stöd av sjukvården.

- Varje familj som har en plats i hemsjukvården får två till tre hembesök i veckan. Besöket tar 30 minuter till en timme och vi går bland annat igenom matplanering, sondmatning, ger amningsstöd och vi kommer även starta upp syrgasbehandling i hemmet. Mycket handlar om föräldracoachning, berättar Willemien Lam, barnmorska i hemsjukvården.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, klippte bandet vid invigningen. Foto: Johan Garsten

I onsdags hölls invigningen både för hemsjukvården och för neonatalmottagningens nya lokaler. Med vid invigningen fanns en patientrepresentant, Noa, som föddes 15 veckor för tidigt. Han och hans familj har precis förts över till hemsjukvården.

- Det har varit en omtumlande resa, men vi har blivit oerhört väl omhändertagna från första stund, sa mamma Nathalie Svensson.

Foto: Willemien Lam

Fakta

Neonatal hemsjukvård bedrivs i samverkan med den slutna neonatalvården och är en fortsättning på slutenvårdstillfället fast den sker i hemmet. Hemsjukvården är bemannad måndag-fredag. Helg och jourtid vänder sig föräldrar till neonatalavdelningarna vid behov. Neonatal hemsjukvård är en väl etablerad vårdform och har funnits i Stockholm sedan 90-talet och initierades för att minska perioden då det sjuka nyfödda barnet behöver vara inneliggande på sjukhus. Studier visar att vårdformen är säker med låg frekvens av återinläggningar.