Karolinska Universitetssjukhuset gör extern utredning av hanteringen av sommarens cancerköer

Nyhet

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör, och Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör har 9 februari tagit initiativ till en extern utredning avseende ”Granskning av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer inom övre abdominell kirurgi sommaren 2017”.

Karolinska Universitetssjukhuset hade under sommaren 2017 kapacitetsutmaningar gällande övre abdominell kirurgi. En intern genomgång har genomförts med stöd av chefläkare, tre patienter har anmälts enligt Lex Maria. Svar från IVO har ännu inte kommit.

Syftet med det externa uppdraget är att göra en oberoende granskning av sjukhusets hantering av kapaciteten gällande övre abdominell kirurgi och fördröjningar av canceroperationer. Uppdraget består av fyra delar:

  1. Hantering och planering av operationskapacitet för övre abdominell kirurgi (och specifikt cancerkirurgi inom detta område) inför sommaren 2017.
  2. Hantering av den uppkomna situationen med kapacitetsbrist under sommaren, inklusive hur situationen bedömdes och vilka åtgärder som vidtogs under sommaren och början av hösten.
  3. Kommunikation relaterat till situationen; intern eskalering och information, kommunikation gentemot ägare/beställare, kommunikation gentemot övriga sjukhus, kommunikation med Stockholms medicinska råd (SMR), samt ev. övrig extern kommunikation
  4. Handläggning av erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus.

- Vi har själva gått igenom olika delar av förloppet och vidtagit åtgärder. Våra väntetider till cancerkirurgi påverkas av flera komplexa processer och vi vill utvärdera om det finns ytterligare lärdomar och möjligheter till förbättring. Det tror vi bäst görs genom en extern genomlysning, säger Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör.

- Vi ser det som mycket viktigt att noga se över processen i sin helhet och som en del av det att vi alltid har patientsäkerheten i fokus, säger Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör.

En extern utredare kommer att utses inom kort och utredningen ska genomföras skyndsamt. Exakt tidplan avgörs i samråd med utredaren.

Se även utredningsuppdraget här.