Nätverksarbetet i nya sjukhusbyggnaden, Solna, är nu slutfört

Nyhet

Det planerade nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden i Solna under 24 timmar då manuella rutiner har gällt är nu över, och verksamheterna har återgått till vanliga rutiner.

Tisdag 20 februari klockan 9.30 Nätverksarbetet i nya sjukhusbyggnaden, Solna, är nu över.

Underhållsarbetet har gått enligt plan. Det fortsatta arbetet med att byta hård- och mjukvara har pågått under natten och är genomfört.

- Vi har under hela arbetet haft ett mycket nära och bra samarbete mellan IT/MT-avdelningarna, staben och verksamheten. Ett stort tack till all personal på Karolinska som arbetat under dessa 24 timmar för att säkerställa att alla patienter blivit omhändertagna på bästa möjliga sätt. Jag vill också tacka de övriga vårdgivarna i länet för ett gott samarbete under dessa 24 timmar, säger Marie Bennermo, chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

Måndag 19 februari klockan 21:50. Arbetet med nätverksuppgraderingen har nått ungefär halvvägs.

- Det planerade utbytet av hårdvara och uppgraderingen av mjukvara har gått enligt plan. Nu kommer vi att fortsätta arbetet med tester av t ex infrastruktur och applikationer, säger Anders Jönebratt, IT-direktör Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetet med att uppgradera den tekniska utrustningen pågår till cirka kl. 10.00 tisdag 20 februari, och de manuella rutinerna och stabsläget gäller fram till dess.

Måndag 19 februari klockan 15:50. Arbetet med nätverksuppgradering går enligt plan. 

Personalen på Barnakuten i den nya sjukhusbyggnaden i Solna förbereder sig för eftermiddagspasset och går igenom de manuella rutinerna som gäller när nätverksarbetet pågår.

Arbetet med att uppgradera hård- och mjukvara i den nya sjukhusbyggnaden i Solna går enligt plan. Sedan klockan 10.00 används manuella rutiner av de verksamheter som finns i sjukhusets nya byggnad. Barnakuten i den nya sjukhusbyggnaden i Solna är öppen som vanligt.

- Det har varit ett normalt inflöde av patienter under dagen till barnakuten, säger Kamilla Edsman, omvårdnadschef Tema Barn och Kvinnosjukvård. Vi är väl förberedda på att jobba med manuella rutiner, och det fungerar utan problem.

- En stor eloge till all personal som jobbar hårt med att få allt att fungera så bra som möjligt med begränsad tillgång till IT-stöd, säger Svante Norgren, chef för Tema Barn och Kvinnosjukvård.

1177 har den bästa översikten över vården inom Stockholms län och som patient kan man alltid börja med att ringa dem för att få råd om vart man ska vända sig vid behov av vård.

Arbetet med att uppgradera den tekniska utrustningen pågår till cirka kl. 10.00 tisdag 20 februari, och de manuella rutinerna gäller fram till dess.

Måndag 19 februari klockan 13:40 Arbetet med nätverksuppgradering går enligt plan 

Arbetet med att uppgradera hård- och mjukvara i den nya sjukhusbyggnaden i Solna går enligt plan. Sedan klockan 10.00 används manuella rutiner av de verksamheter som finns i sjukhusets nya byggnad.

Magdalena Fröberg, omvårdnadschef Tema Hjärta och Kärl, med stöddokument om manuella rutiner vid en dator som är uppkopplad mot ett annat nätverk än det som ligger nere under dagen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

- I och med att vi har vetat om detta i flera veckor har vi kunnat planera vår verksamhet för det. Vi är väldigt väl förberedda både på plan 11 och 12, personalen är van och proffsig och vet precis vad de ska göra och vi arbetar med manuella rutiner med journaler och remisser. Vi fick anledning att se över alla reservrutiner i november då ett oplanerat nätverksstopp inträffade, säger Magdalena Fröberg, omvårdnadschef Tema Hjärta och Kärl.
Arbetet med att uppgradera den tekniska utrustningen pågår till cirka kl. 10.00 tisdag 20 februari, och de manuella rutinerna gäller fram till dess.

Måndag 19 februari klockan 10:00 Staben har nu på morgonen fattat beslut om att nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden ska genomföras enligt plan.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna befinner sig sedan kl. 8.30 i planerat stabsläge, på grund av det sedan tidigare inplanerade nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Staben har nu på morgonen fattat beslut om att nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden ska genomföras enligt plan. Från kl. 10.00 måndag 19 februari till cirka kl. 10.00 tisdag 20 februari kommer därför nätverket i denna del av sjukhuset inte att fungera. Under dessa 24 timmar gäller manuella rutiner för verksamheterna som finns i den nya sjukhusbyggnaden.

Förberedelsearbetet med att säkerställa att patienter, inneliggande, men även de med inplanerade operationer och de som besöker sjukhuset akut, ska tas om hand på bästa sätt har pågått under flera veckor. Patientsäkerheten är högsta prioritet och därför kommer antalet patienter som vårdas i den nya sjukhusbyggnaden minimeras under dessa 24 timmar. Hela sjukhuset, både i Solna och Huddinge, hjälper till så att vårdarbetet fungerar på bästa sätt under stabsläget.

- Vi är förberedda och har planerat för manuella rutiner, säger Marie Bennermo, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna, IT-avdelningen och staben har haft ett nära och väl fungerande samarbete.

Samverkan sker med övriga vårdgivare i landstinget.

Det övriga sjukhuset påverkas inte av näterksarbetet, utan håller öppet som vanligt.

Måndag 19 februari klockan 08:30 Karolinska befinner sig i planerat stabsläge på grund av nätverksarbete i nya sjukhusbyggnaden, Solna

Detta på grund av planerat nätverksarbete i den nya sjukhusbyggnaden i Solna som är planerat från klockan 10.00 måndag den 19 februari till cirka klockan 10.00 tisdag den 20 februari. Ytterligare information kommer under arbetets gång.