Begäran om arbetsmiljöåtgärder i nya sjukhusbyggnaden inlämnad

Nyhet

Sjukhusdirektören har mottagit en skrivelse från Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening med en begäran om arbetsmiljöåtgärder i den nya sjukhusbyggnaden i Solna (NKS).

Problemen som beskrivs är kända och sjukhuset har ett pågående arbete kring de olika frågor som tas upp. Ett flertal olika projekt liksom flera verksamheter och staber arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder och förbättringar, ofta ihop med samtliga huvudskyddsombud. Sjukhusets arbetsmiljöspecialister bistår arbetet och har fortlöpande dialog med skyddsombud och chefer inom verksamheter och staber. Arbetet görs ihop med Swedish Hospital Partners (SHP) och Coor, som sköter fastighetsservice i byggnaden.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom håller med om att flera förbättringsåtgärder behövs i den nya sjukhusbyggnaden innan den är fullt tillfredställande ur ett arbetsmiljöperspektiv.

- För att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt i den nya byggnad vi fått behövs ett antal förbättringar. Det är något vi arbetat med kontinuerligt sedan vi flyttade in för ett drygt år sedan och det kan vara svårt att få överblick över de åtgärder som vidtas. Vi kommer att gå igenom de områden som Läkarföreningen tar upp noggrant för att se om några tillägg till pågående åtgärder behöver vidtas.

Sjukhusdirektören har bjudit in Läkarföreningen till dialog utifrån skrivelsen på torsdag den 15/2 och kommer också att återkomma med ett skriftligt svar senast den 18/2, så som Läkarföreningen önskat.