Anders Milton leder Karolinska Universitetssjukhusets externa utredning av hantering av cancerköer sommaren 2017

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har utsett Anders Milton till oberoende extern utredare när det gäller sommarens cancerköer inom övre abdominell kirurgi.

Karolinska Universitetssjukhuset hade sommaren 2017 utmaningar med kapaciteten inom övre abdominell kirurgi. Väntetider till cancerkirurgi påverkas av flera komplexa processer och en intern genomgång genomfördes med stöd av chefläkare. Tre patienter anmäldes till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Svar från IVO på dessa anmälningar har ännu inte kommit.

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör, och Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset har nu tagit initiativ till att en oberoende granskning av sjukhusets hantering i frågan ska göras.

- Vi är väldigt glada över att Anders Milton som har en gedigen erfarenhet som utredare, har åtagit sig detta uppdrag. Vi har själva gått igenom olika delar av förloppet och vidtagit åtgärder, men för att få fullständig klarhet i denna fråga behövs även en extern genomlysning, säger Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör.

- Patientsäkerheten är vår första prioritet och det är mycket viktigt att noga se över processen i sin helhet, säger Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör.

Uppdraget "Granskning av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer inom övre abdominell kirurgi sommaren 2017" består av fyra delar:

  1. Hantering och planering av operationskapacitet för övre abdominell kirurgi (och specifikt cancerkirurgi inom detta område) inför sommaren 2017.
  2. Hantering av den uppkomna situationen med kapacitetsbrist under sommaren, inklusive hur situationen bedömdes och vilka åtgärder som vidtogs under sommaren och början av hösten.
  3. Kommunikation relaterat till situationen; intern eskalering och information, kommunikation gentemot ägare/beställare, kommunikation gentemot övriga sjukhus, kommunikation med Stockholms medicinska råd (SMR), samt ev. övrig extern kommunikation
  4. Handläggning av erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus.

Utredningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt och ska redovisas senast i början av maj.

Fakta Anders Milton:

Anders Milton är leg läkare, arbetat på njurmedicin i Uppsala och har doktorerat inom njurmedicin. Han har varit ordförande och sedan VD för Läkarförbundet, samt ordförande för bland annat SACO, Svenska Röda Korset, WMA och Folk och Försvar. Han har verkat som utredare åt olika regeringar (såväl socialdemokratiska som alliansregeringar) för olika nationella och internationella uppdrag om hiv och aids, psykiatri, oönskade graviditeter, donation och organtransplantation. Milton var även ledamot i den katastrofkommission som regeringen tillsatte efter tsunamin 2004.