9 av 10 patienter rekommenderar Karolinska

Nyhet

91 procent av Karolinskas patienter rekommenderar sitt sjukhus. Störst är förtroendet för Tema Hjärta och Kärl samt Funktion Bild och Funktion, dit mer än 95 procent av verksamheternas patienter kan rekommendera andra i samma situation att vända sig.

På frågan om värdering av vård och behandling hamnar Karolinska på 90 procent.

För att ta reda på patienter och närståendes upplevelser av Karolinskas vård, gör sjukhusets verksamheter regelbundna mätningar genom så kallade minienkäter. Resultatet för 2017 visar fortsatt mycket höga siffror för tre av minienkätens totalt fem obligatoriska frågor.

På frågan om värdering av vård och behandling hamnar Karolinska åter på 90 procent, samma som förra året. 91 procent av de svarande kan rekommendera vården på Karolinska, medan 87 procent anser sig ha bemötts med respekt och hänsyn.

På frågan om patienten anser sig ha fått tillräcklig information om hälsotillstånd svarar 60 procent "Ja, helt och hållet", vilket är tre procentenheter lägre än förra året. 61 procent anser sig helt och hållet vara delaktiga i beslut om vård och behandling, vilket är fem procentenheter lägre än året innan.

Nedbrutet på de teman och funktioner som redan arbetar i den nya organisationen, hamnar Tema Hjärta och Kärl högt på 96,7 procent gällande frågan om att rekommendera vården på Karolinska till andra. Tätt följt av Funktion Bild och Funktion på 95 procent samt Hälsoprofessionerna på 94 procent.

- Vi är glada naturligtvis stolta över betyget och tar det med ödmjukhet. Det här är ingen självklarhet eftersom patienternas förtroende måste vinnas vid varje enskilt besök, varje dag, säger chefen för Bild och Funktion, Juhana Hakumäki och fortsätter:

- Det är vanligtvis en stor sak att genomgå en undersökning hos oss, med många frågor och kanske rädsla inbegripna. Jag tycker att våra medarbetare har förstått detta utmärkt och jobbar verkligen med tanken "Patienten först".

Även chefen för Tema Hjärta och Kärl, Anders Ahlsson, är nöjd med resultatet:

- Det är en bekräftelse på medarbetarnas inställning att sätta patienten i första rummet, att visa dem respekt och bra bemötande, och att vi ger en utmärkt vård. Vi har många hängivna medarbetare som vill leda sjukvården framåt, vilket borgar för en god kvalitet. Resultatet är speciellt glädjande med tanke på den situation Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig i, och visar att när vi får fokusera på det vi skall, det vill säga patienterna, så levererar vi god vård som inger förtroende. Stort tack till alla medarbetare för detta, säger han.

91 procent av de svarande kan rekommendera vården på Karolinska.

Uppdelningen av enkätresultatet mellan kvinnor och män visar en liten övervikt mot att män värderar samtliga fem frågor något högre än vad kvinnor gör. Dessa könsskillnader är inte ovanliga för vården menar enkätsamordnare Kay Grönholdt och chefsjuksköterska Anna Schandl vid staben Kvalitet och patientsäkerhet, vilka har sammanställt rapporten.

Totalt deltog 8 892 personer i minienkätundersökningen, vilken pågår kontinuerligt över året inom samtliga patientvårdande verksamheter. Siffran är något lägre än tidigare år, något som Kay Grönholdt kommenterar:

- Nedgången borde kunna ses som en effekt av verksamheternas intensiva arbete med sjukhusets pågående, omfattande förändringsarbete. Vi får arbeta för att fler patienter under nästa år ska erbjudas möjlighet att besvara en minienkät, säger hon.

Syftet med Karolinskas organisationsförändring, som just nu pågår inom samtliga verksamheter, är att fokusera ännu mer på patienten och att göra patienten delaktig. Något som återspeglas i de enkätfrågor där Karolinska har störst förbättringspotential.

Text och foto: Carin Tellström