Störningar i hjärtövervakningssystemet på Karolinska universitetssjukhuset

Nyhet

I slutet av förra veckan uppstod störningar i det övervakningssystem från Philips som Karolinska universitetssjukhuset använder sig av för att monitorera bl.a. hjärtsjuka patienter.

Det är en bugg som efter årsskiftet 2017/2018 uppstått i Philips mjukvara, vilken används på olika sjukhus världen över, som gör att larmstationer tappar kontakt med övervakningscentraler. Buggen aktiveras om centralövervakningsstationerna startas om, (vilket har skett per automatik på grund av att nätverksanslutningen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna inte varit helt stabil.) Detta påverkar inte patientmonitorerna inne på vårdsalarna.

Philips tillhandahöll snabbt en buggfix som var kompatibel med en del av de äldre system som finns i Huddinge och där är problemen redan åtgärdade. Men de nyare systemen som är mer känsliga på grund av växelverkan mellan Philips mjukvara och nätverken, bland andra de som finns på NKS och på vissa verksamheter i Huddinge (se nedan) är inte kompatibla med denna buggfix. Philips jobbar intensivt med att hitta en lösning på problemet, och förhoppningen är att Philips kan leverera en buggfix för de nyare systemen under veckan.

Med anledning av detta gäller därför tills vidare reservrutiner med extra manuell övervakning av patienterna med övervakningsbehov, och som en konsekvens har sjukhuset dragit ner på antalet vårdplatser och prioriterar de akuta fallen.