Stommarna uppe för framtiden

Nyhet

Det händer mycket på Karolinska Huddinges sjukhusområde. Stommarna till den nya operations- och interventionsbyggnaden som har projektnamnet ”Chopin” är resta. Om två år ska allt vara i drift.

Fyra våningsplan om totalt 29 000 kvadratmeter ska rymma 23 operationssalar, varav två med utrymme för röntgenledd behandling. På markplan blir det en bild- och funktionsenhet med datortomografi, MR, konventionella röntgenlaboratorium och ultraljud. Här finns också en interventionsenhet med bland annat ERCP och angiografi. I huset kommer det också att finnas en toppmodern sterilteknisk avdelning med sterilförråd.

Nu byggs den nya operations- och interventionsbyggnaden i Huddinge. I höstas restes stommarna och nu är fasader, tak och fönster på plats. Foto: Danish Saroee

År 2019 ska också vissa lokaler i sjukhusbyggnaden, som finns i dagens hus B2 och B4, vara ombyggda. Hit flyttar verksamheter som behöver ha närhet till operation och anestesi, till exempel förlossning och postoperativ vård. 

Tradition av forskning inom flera områden

Det byggs nu också för forskning runt om Karolinska Huddinge och campus Flemingsberg växer så det knakar. 

Strax bortanför huvudéntren reser Karolinska Institutet Neo-huset, dit bland annat geriatrikens och hematologins forskningsverksamheter ska flytta.

– Sjukhuset i Huddinge kommer att påverkas av högspecialiseringen i Solna. Akutuppdraget ökar, men också utbildningsuppdraget, där närheten till KI och KTH förstås är positiv, säger Per Ljungman, som är hematolog och KI:s representant på Programkontoret för nya Karolinska Huddinge.

Huddinge har också lång tradition av forskning inom transplantation, stamceller och cellterapi. Stephan Mielke, chef, CAST, Centrum för allogen stamcellstransplantation, menar att:

– Huddinge är en fantastisk plats. Jag tänker på det som ett Silicon Valley för cellterapi; allt finns här, som också är FoU-chef för tema Cancer och professor på KI.

- Här på Karolinska Huddinge finns alla förutsättningar och rätt inställning för att leda utvecklingen av nya terapier, säger Stephan Mielke, FoU-chef tema Cancer och professor. Foto: Robert Sundberg

Flyttlass över hela sjukhuset närmaste åren

I Huddinge planeras för drygt 60 flyttar och ombyggnationer i Huddinge de närmaste åren. Vissa flyttar för att komma närmare den nya interventions- och operationsbyggnaden.

Ett annat mål med förändringarna är att varje verksamhet ska landa i lokaler som matchar uppdraget. Vårdavdelningar ska byggas om så att de främst har enkelrum. Omorganisationen i teman och funktioner påverkar också slutresultatet, som ska bli ett mer logiskt sammanhållet Karolinska Huddinge.

Ulriqa Edin i nya kontorsmiljön tillsammans med Halil Gavgacioglu. Här samsas flera staber, ingen har en fast plats men varje stab har en egen zon. Foto: Danish Saroee

Testar nya miljöer för smart administration

På Karolinska Huddinge pågår även ett utvecklingsarbete med testmiljöer för administration. Här utvärderar man så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

– Vi vill använda ytor klokt, utan att tumma på kvaliteten. Visst finns också en tanke på att minska onödiga hyres- och uppvärmningskostnader, men det blir i så fall en bonus. Tillsammans med de som ska använda ytan, till exempel sjuksköterskor, vill vi skapa arbetssätt som underlättar vardagen för just dem, säger Ulriqa Edin, projektledare för arbetet  inom Programmet för nya Karolinska Huddinge.  

På sikt handlar projektet om mer än fysisk arbetsmiljö. En anpassad IT- miljö, goda värderingar och beteenden på arbetsplatsen och social sammanhållning ska också ingå i helheten.

Text: Catarina Thepper