Nyfiket kungapar fick guidad tur i sprillans nytt sjukhus

Nyhet

Frågorna från Kungaparet var många, nyfikna och intresserade när den nya sjukhusbyggnaden i Solna visades upp under ett exklusivt studiebesök under tisdagseftermiddagen. Hans Majestät kom bland annat med förslaget att inrätta en popcornmaskin hos barnverksamheten. Även hjärtoperation och strokebehandling hanns med under besöket.

Med en kraftig vindpust från luftslussen, håret flygande och brett leende ansikten, slank Kungaparet punktligt in i den nybyggda, kommande huvudentrén vid Eugeniavägen 3 under tisdagen.

Genom det officiella besöket i den ännu inte driftsatta delen av sjukhusbyggnaden, ville Kungaparet skapa sig en egen bild av byggnaden, liksom av den högspecialiserade vård som erbjuds.

Besöket inleddes i den nya aulan, i vilken solstrålar från Solnavägen letade sig in och lyste upp den nyinredda lokalen.

Finanslandstingsråd Irene Svenonius började med att berätta om det nya kunskapsklustret i Hagastaden, där forskning, vård och medicinsk teknik står i centrum:

- Sjukhuset är byggt för banbrytande forskning och vård i världsklass, enligt den nya verksamhetsmodellen där patienten är i fokus, med hjälp av ny teknik och en ny sjukhusbyggnad. I full drift kommer sjukhuset att vara det mest avancerade i Sverige för lång tid framåt, och stockholmarna kommer att få hjälp på ett sätt som vi inte har kunnat få tidigare, sa hon.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom presenterade arbetet med att skapa en högspecialiserad vård, om strävan för att korta vårdtiderna liksom om integrationen av forskning:

- I allt vi gör integrerar vi vård, forskning och utbildning, för att säkra att forskningen når vården och patienterna, sa han.

Frågorna från Kungaparet var under tiden många och rörde allt från vilka sektorer sjukhuset fokuserar på, liksom kirurgiska metoder, till avfallshantering och på vilket sätt studenter deltar i vårdpersonalens arbete.

Biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell redogjorde för Karolinskas stora fokusområden där högspecialiserad vård, bland annat gällande cancer, stroke och den nya intensivakuten ingår.

Just strokeflödet fick Kungaparet stifta närmare bekantskap med när studiebesöket gick till en av de nyinredda hybridsalarna där professor och överläkare Staffan Holmin visade hur blodproppar i hjärnan "fiskas ut" med hjälp av så kallad trombektomi. Något som inte bara räddar liv, utan även ger patienten betydligt mindre symtom, eller gör dem helt återställda.

Ett annat område som intresserade Kungaparet var Alzheimerforskningen. Chefen för Tema Åldrande, Miia Kivipelto, berättade om den utmaning sjukvården står inför då antalet insjuknade i demenssjukdomar förväntas dubbleras år 2030 jämfört med i dag. Samtidigt visar Karolinskas forskning att demens går att förebygga:

- Nu vågar vi vara optimistiska, konstaterade Miia Kivipelto.

Tema Barn och Kvinnosjukvårds chef Svante Norgren berättade om barnvården i den nya sjukhusbyggnaden och nämnde områden som lekterapi och pedagogiskt resurscenter, där barn och ungdomar har möjlighet att vistas under sin sjukhustid. Något som fick Kungen att genast föreslå inrättandet av en popcornmaskin för att sätta guldkant på sjukhustillvaron för barn- och ungdomspatienter.

Utmaningen med den högspecialiserade barnsjukvården, berättade Svante Norgren, är att överlevnaden för sjuka barn har ökat kraftigt under många år. Tills i dag, då utvecklingen i hela världen planar ut:

- Det måste vi ändra på, vi måste tänka nytt för att komma upp ytterligare en nivå, sa han och pekade på Karolinskas stora patientvolymer och de erfarenheter det ger, som en fördel för det arbetet.

Studiebesöket avverkade även en tur till en av de nya operationssalarna, där en hjärtoperation med miniinvasiv teknik pågick. Om än på ett hjärta av plast. Vilket fick Hennes Majestät att leende andas ut:

- Vad skönt att det inte är vi som ska opereras, konstaterade Drottningen med ett glatt leende.

Operationssalarna i den nya sjukhusbyggnaden är några av Europas modernaste, där operationsresurser och personal samlas på ett och samma ställe. Till skillnad från i de gamla sjukhusdelarna i Solna då sex olika operationsområden har varit samlade på en yta lika stor som Gamla Stan.

Operationsteamet fick svara på en rad frågor från Kungaparet om titthålstekniken som användes, om hjärtklaffar av gore-tex, hur flyttförberedelserna ser ut liksom om hur lång tid kirurger opererar patienterna och hur anestesiologen jobbar.

Under färden runt i den icke driftsatta sjukhusbyggnaden passerades både en rad konstverk, liksom flyttverksamhet som uppackning av bårar och annan utrustning. Kungaparet fick sig även en rad fakta till livs, bland annat att hela sjukhusbyggnaden rymmer 8 000 rum, fördelade på drygt 300 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 24 Hötorgsskrapor.

Kungen konstaterade efter visningen att:

- Byggnaden är en väldigt spännande, komplex anläggning som utgör ett fantastiskt tillskott till regionen och som kan konkurrera med institutioner i hela världen.

För bland andra temachef Miia Kivipelto var besöket av majestäterna hedrande:

- Det är jättestort och ger en känsla av att det arbete vi gör är viktigt inte bara för oss medarbetare, utan för alla medborgare i landet. Kungaparet är båda två genuint intresserade och samtidigt goda ambassadörer för sjukhuset och forskningen, sa hon.

Foto: Oscar Segerström och Carin Tellström (sista bilden). Text: Carin Tellström.