Nya åtgärder för användning av konsulter

Nyhet

För att stödja verksamheten under det omfattande förändringsarbete som Karolinska Universitetssjukhuset är inne i, med genomförandet av Framtidsplanen (FHS), har sjukhuset anlitat konsulter inom ett antal områden.

Externa resurser bedömdes tidigt vara nödvändiga för att planering och driftsättning av både den nya sjukhusbyggnaden i Solna och den i Huddinge skulle kunna genomföras i tid och enligt plan. Detta beror både på omfattningen av arbetet och på vilken kompetens som krävs. Sjukhuset har fått en separat omställningsbudget för det omfattande förändringsarbete som ska genomföras på Karolinska under 2014-2019.

Konsulter anlitas under begränsad tid och i de områden där intern kompetens eller tillgängliga resurser saknas. De områden Karolinska framför allt använt konsulter till är IT/IKT och MT. Vi använder de ramavtal som SLL tecknat.

Konsultkostnaderna på Karolinska Universitetssjukhuset har under en längre tid diskuterats internt och externt. Information om hur sjukhuset hanterar dessa frågor har fortlöpande publicerats och en internrevision av konsulthanteringen, ledd av internrevisor Ole Alvin, pågår som ska vara klar senast den 31 januari 2018. Internrevisionen ska ha fokus på Boston Consulting Group (BCG).

Sjukhusdirektören har dock beslutat om att några åtgärder ska verkställas redan nu. Från 8/1 2018 gäller därför att:

  • Avrop/beställning av konsulttjänster inom område organisations- och verksamhetsutveckling ska godkännas av sjukhusdirektör, efter granskning av ekonomidirektör och upphandlingschef.
  • Endast sjukhusdirektör har mandat för beslutsattest av fakturor på konsulttjänster inom område organisations- och verksamhetsutveckling.