Uppdaterad områdeskarta över sjukhusområdet i Solna

Nyhet

Nu finns en uppdaterad version av områdeskarta för sjukhusområdet i Solna. En nyhet är att Solna stad har namnsatt samtliga gator på sjukhusområdet.

Kartan visar också justeringar av hänvisning för bil- och gångväg mellan nya sjukhusbyggnaden och Närakut Haga, som har förkortats i samband med att vissa gator nu har öppnats för trafik.

Ett arbete med att sätta upp gatuskyltar på sjukhusområdet är påbörjat. Under januari beräknas samtliga skyltar med gatunamn vara på plats.

Kartor och information